Cám Ơn

Tôi cảm kích lòng phục vụ của bạn. Đây là suy nghĩ làm cho ngày của bạn vui tươi– có lẽ cả một cuộc đời của bạn!

Hạnh Phúc chúng ta khao khát điều đó; chúng ta làm việc cho điều đó. Nhưng mỗi lần chúng ta suy nghĩ chúng ta có được điều đó, thì nó mất đi — giống như bong bóng xà bong trong phạm vi phấn khởi của trẻ em.

Hạnh phúc hơn hẳn kỳ nghỉ hè hai tuần lễ quá ngắn ngủi của chúng ta hoặc thậm chí hơn cả “ước mơ trở thành sự thật.” Hạnh phúc thật là một giá trị của đời sống mà chỉ đến từ Thượng Đế. Continue reading “Cám Ơn”

Advertisement