Chúng Ta Hãy Tạ Ơn

  • Một cậu bé tám tuổi viết cho ngài thẩm phán Archie Gringold của Thánh Đường Phao Lô, ở Minnesota rằng “Kính thưa ngài”. “Con cám ơn ông rất nhiều vì để ba mẹ con nuôi nhận con. Chẳng bao lâu, con lên chín tuổi, và con ở trong nhóm hướng đạo sinh Cub Scouts .

“Đây là bức tranh của con. Con cũng cho ông 4 xu, vì ông xứng đáng nhận nó.”

Ông thẩm phán Gringold đặt 4 xu vào ngân qũy thiếu nhi. Ông ta nói với tờ báo Tin-tức Hằng-ngày của Chicago rằng, “Thật là xứng đáng.”

Sự tạ ơn phụ thuộc vào nhiều hơn điều chúng ta có. Cần nhận ra rằng những ơn phước của chúng ta đến từ đâu. Sự tạ ơn là lòng biết ơn, một đáp lời cho ai đó mà thỏa mãn nhu cầu của chúng ta. Continue reading “Chúng Ta Hãy Tạ Ơn”