Chúng Ta Hãy Tạ Ơn

  • Một cậu bé tám tuổi viết cho ngài thẩm phán Archie Gringold của Thánh Đường Phao Lô, ở Minnesota rằng “Kính thưa ngài”. “Con cám ơn ông rất nhiều vì để ba mẹ con nuôi nhận con. Chẳng bao lâu, con lên chín tuổi, và con ở trong nhóm hướng đạo sinh Cub Scouts .

“Đây là bức tranh của con. Con cũng cho ông 4 xu, vì ông xứng đáng nhận nó.”

Ông thẩm phán Gringold đặt 4 xu vào ngân qũy thiếu nhi. Ông ta nói với tờ báo Tin-tức Hằng-ngày của Chicago rằng, “Thật là xứng đáng.”

Sự tạ ơn phụ thuộc vào nhiều hơn điều chúng ta có. Cần nhận ra rằng những ơn phước của chúng ta đến từ đâu. Sự tạ ơn là lòng biết ơn, một đáp lời cho ai đó mà thỏa mãn nhu cầu của chúng ta.

Sự nhơn từ của Thượng Đế phải là nguồn tạ ơn sâu xa nhất của chúng ta. Mọi sự chúng ta là hay có được đều bởi vì lòng nhơn từ yêu thương của Ngài. Vì vậy, thật tốt cho tất cả chúng ta dừng lại ít nhất mỗi năm một lần và lớn tiếng dâng “Lời Cám Ơn” lên Thượng Đế.

Tôi tự hỏi: Bạn có bao giờ cám ơn Chúa về thức ăn, chốn ở, quần áo, và những ơn phước khác không? Đừng quên rằng hàng triệu người ở ngoại quốc đang đói khát, vô gia đình, và ăn mặc rách rưới. Nếu Thượng Đế không ban phước cho đất nước mà bạn đang sống, thì chắc rằng bạn cũng sẽ bị tước đoạt những thứ cần thiết này. Vì vậy, khi bạn nhìn con gà tây lớn đó với những cắt tỉa, thì xin vui lòng nói với Thượng Đế rằng bạn thật cám ơn Ngài vì tất cả những ơn phước vật chất mà bạn thưởng thức.

Và rồi những ơn phước thuộc linh của Thượng Đế thì sao? Hàng triệu người không có hội thánh, không có trường Chúa Nhật, không có vị mục sư. Chúng ta có tất cả những ơn phước nay ngay trước cửa nhà của chúng ta. Bạn có cám ơn Ngài không? Bạn có tận dụng chúng không?

Bạn có cám ơn rằng những điều tốt nhất trong cuộc sống – sự tha thứ, sự bảo đảm, sự bình an, và niềm vui – vẫn miễn phí không? Tại sao? Bởi vì Chúa Giê-xu đã đền trả tất cả khi Ngài chết thế cho bạn trên thập tự giá. Kinh thánh có chép, “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” (Giăng 3:16).

Bạn có cám ơn vì có Kinh Thánh không? Kinh Thánh nói với bạn rằng tất cả chúng ta đều phạm tội – rằng chúng ta không thể tự cứu mình, và rằng chỉ có Đức Chúa Giê-xu Christ có thể cứu chúng ta. Nếu bạn chưa bao giờ tin Ngài là Đấng Cứu Rỗi, Ngài muốn thay đổi cuộc đời bạn ngay bây giờ! “Kìa, hiện nay là thì giờ thuận tiện; kìa, hiện nay là ngày của sự cứu rỗi” (2 Cô-rinh-tô 6:2).

Thời gian nào tốt hơn là Lễ Tạ Ơn để nói với Thượng Đế: “Con xin lỗi vì tội lỗi của con. Tin rằng con là một tội nhân, bây giờ con ăn năn. Con tin Đấng Christ là Đấng Cứu Rỗi của con. Con cám ơn lòng thương xót của Ngài đối với con.” Hãy làm điều nầy là bài cầu nguyện của bạn. Rồi thì chứng tỏ sự tạ ơn của bạn bằng cách cám ơn – sống – bằng cách sống cho Đức Chúa Giê -xu Christ mỗi ngày của cuộc sống bạn. Bạn sẽ cám ơn Ngài mãi mãi.

Do Lê Ái Huệ chuyển ngữ.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s