Bạn Thì Quí Báu Trong Tầm Mắt Của Ngài

Chúa Giê-xu yêu những đứa trẻ nhỏ,
Tất cả những đứa trẻ của thế giới.
Đỏ và vàng, đen và trắng,
Chúng thì quí báu tron tầm mắt của Ngài.
Chúa Giê-xu yêu những đứa trẻ nhỏ của thế giới.
— C.H. Woolston

Có bao giờ ai đã nói với bạn rằng bạn đặc biệt thế nào không? Có bao giờ ai đã nói bạn rằng họ yêu bạn không? Bạn có biết rằng có một người rất quan trọng mà yêu bạn và đã là một đứa trẻ như bạn không? Ngài cũng có những người bạn giống như bạn. Ngài cười và đôi khi khóc la cũng như bạn. Bạn có biết người quan trọng như vầy là ai không? Tên Ngài là Giê-xu, Ngài là con duy nhất của Thượng Đế, và Ngài yêu bạn rất nhiều. Trong khi Chúa Giê-xu một lần đã là một đứa trẻ chỉ giống như bạn, thì có điều gì đó rất khác biệt về Ngài – Chúa Giê-xu cũng là (và vẫn là) Thượng Đế và ngày nay Ngài sống với Thượng Đế trên thiên-đàng! Hãy để tôi kể cho bạn một câu chuyện về Chúa Giê-xu yêu thương những đứa trẻ như bạn nhiều như thế nào.

Một lần nọ khi Chúa Giê-xu đang nói chuyện với vài thanh niên về Thượng Đế, Cha của Ngài, vài người mẹ và và người cha đã mang những đứa con của họ tới Chúa Giê-xu để Ngài có thể cầu nguyện cho chúng và ẵm bồng chúng. Những môn đồ hay những người theo Chúa Giê-xu đã cố gằng đưa chúng ra xa để những đứa trẻ không hại đến Chúa Giê-xu, nhưng Ngài đã nói với họ rằng, “Hãy để những đứa bé đến với Ta, và đừng ngăn trở chúng; bởi vì nước thiên-đàng thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy” (Ma-thi-ơ 19:14). Chúa Giê-xu đã dành thời gian của ngày bận rộn của Ngài để dùng thời gian với những đứa trẻ nhỏ. Chúa Giê-xu đã tập hợp những đứa trẻ tới Ngài, cầu nguyện cho chúng, và đặt những bàn tay của Ngài trên chúng. Quan trọng nhất là, Chúa Giê-xu đã kể cho những đứa trẻ nghe rằng vương quốc của của thiên-đàng thuộc về những người mà có đức tin giống như một đứa trẻ.

Bạn có biết đức tin là gì không? Đức tin có nghĩa là sự tin tưởng vào việc gì mà bạn có thể không thấy được. Bạn có thể thấy không khí mà bạn thở không? Không, nhưng tôi đánh cuộc rằng bạn tin vào nó. Bạn có thể thấy những cái xương trong thân thể của bạn không? Không, nhưng tôi đách cuộc rằng bạn tin rằng chúng có ở đó. Bạn có thể thấy Thượng Đế không? Không phải là hôm nay, nhưng bạn có thể biết Ngài là đang ở đó, rằng Ngài yêu bạn và muốn bạn làm một phần của gia đình Ngài. Thượng Đế muốn bạn trông cậy vào Ngài và dựa vào Ngài trong mọi việc!

Bạn có muốn trở thành một thành viên trong gia đình của Thượng Đế không? Bạn có muốn Chúa Giê-xu ngự vào trong cuộc đời bạn không? Nếu vậy thì trong đức tin, bạn phải tin rằng Chúa Giê-xu là Con duy nhất của Thượng Đế, rằng Ngài đã bị giết chết cho những tội lỗi của chúng ta và sống lại từ cõi chết ba ngày sau đó, và bây giờ sống ở bên hữu của Thượng Đế trên thiên-đàng. Nếu bạn tin rằng những điều này là có thật, bạn có thể mời Ngài vào trong cuộc đời bạn ngay bây giờ! Chỉ cầu nguyện vài điều như vầy:

Kính thưa Chúa Giê-xu, con lấy làm tiếc cho tất cả những việc xấu mà con đã làm (những tội lỗi). Cám ơn Ngài đã chết cho con và chịu hình phạt của con cho con. Con cám ơn Ngài rằng Ngài đã sống lại từ cõi chết, làm một nơi cho con để sống với Ngài mãi mãi trên thiên đàng. Con muốn Ngài sống tron lòng của con. Con muốn Ngài là Đấng Cứu Thế và người bạn thân của con. A-men.

Nếu bạn vừa mới cầu nguyện lời cầu nguyện ở trên, xin chúc mừng bạn – bạn bây giờ là thành viên trong gia đình của Thượng Đế! Hãy hỏi ai đó mà bạn yêu mến để mang bạn đến nhà thờ; hỏi anh ta or cô ta đọc cho bạn vài câu chuyện trong Kinh Thánh; nói chuyện với Thượng Đế và mời Ngài giúp bạn mỗi ngày. Cuối cùng, xin vui lòng viết cho chúng tôi và kể cho chúng tôi nghe về quyết định của bạn, và chúng tôi sẽ gửi cho bạn vài tài liệu để giúp bạn lớn lên trong tình yêu mới của bạn bởi Thượng Đế.

Chuyển ngữ: D. Ngô

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s