Cái gì ở trong Túi Xách của Bạn?

Ma Quỉ có nhiều trò mưu mẹo…

Ma Quỉ nói, “Đừng tin vào Thượng Đế.” Nhưng đừng có ngu dại. Kinh Thánh có chép, “Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng: Chẳng có Đức Chúa Trời.” Thi Thiên 14:1

Ma Quỉ nói, “Hãy chờ đợi cho đến lúc bạn già dặn hơn để trở thành Cơ Đốc Nhân.” Nhưng Kinh Thánh có chép, “Bây giờ là ngày cứu rỗi.” 2 Cô-rinh-tô 6:2.

Ma Quỉ nói rằng, “Những Cơ Đốc Nhân không có vui vẻ.” Nhưng Kinh Thánh có chép, “Còn Ta (Chúa Giê-xu) đã đến, hầu cho chiên được sự sống, và được sự sống dư dật.” Giăng 10:10. Continue reading “Cái gì ở trong Túi Xách của Bạn?”