Còn Mấy Ngày Nữa Thì Đến Giáng Sinh?

“Mẹ, con không thể đợi đến Lễ Giáng sinh!” Claire đã thét lên khi cô đã làm một cái bánh xe đẩy.

“Mẹ biết, Claire,” Mẹ nói. “Con chỉ phải đời thêm vài ngày nữa thôi.”

Đứa em trai của Claire, Camden, đã hỏi, “Còn mấy ngày nữa thì đến Giáng Sinh?”

Mẹ cười. “Chỉ còn năm ngày nữa! Trong khi chúng ta đợi, chúng ta nói về tại sao chúng ta có Giáng Sinh.”

Claire trả lời nhanh chóng, “Ô, con biết,” . “Đó là khi Chúa Giê-xu được sinh ra!”

“Đúng rồi!” Mẹ trả lời. “Giáng Sinh nhắc nhở chúng ta về món quà của Thượng Đế cho toàn thế giới – là Chúa Giê-xu Con của Ngài. Thượng Đế nói rằng khi Chúa Giê-xu lớn lên thì Ngài sẽ ‘cứu dân của Ngài khỏi tội lỗi'” (Ma-thi-ơ 1:21). Continue reading “Còn Mấy Ngày Nữa Thì Đến Giáng Sinh?”

Advertisement