Còn Mấy Ngày Nữa Thì Đến Giáng Sinh?

“Mẹ, con không thể đợi đến Lễ Giáng sinh!” Claire đã thét lên khi cô đã làm một cái bánh xe đẩy.

“Mẹ biết, Claire,” Mẹ nói. “Con chỉ phải đời thêm vài ngày nữa thôi.”

Đứa em trai của Claire, Camden, đã hỏi, “Còn mấy ngày nữa thì đến Giáng Sinh?”

Mẹ cười. “Chỉ còn năm ngày nữa! Trong khi chúng ta đợi, chúng ta nói về tại sao chúng ta có Giáng Sinh.”

Claire trả lời nhanh chóng, “Ô, con biết,” . “Đó là khi Chúa Giê-xu được sinh ra!”

“Đúng rồi!” Mẹ trả lời. “Giáng Sinh nhắc nhở chúng ta về món quà của Thượng Đế cho toàn thế giới – là Chúa Giê-xu Con của Ngài. Thượng Đế nói rằng khi Chúa Giê-xu lớn lên thì Ngài sẽ ‘cứu dân của Ngài khỏi tội lỗi'” (Ma-thi-ơ 1:21).

“Điều đó có nghĩa là gì, mẹ?” amden muốn biết.

“Những tội lỗi là những điều sai mà chúng ta nói và làm. Những việc như sự cãi lời cha của con và mẹ, đánh lộn với nhau, hay nói láo. Kinh Thánh, quyễn sách đặc biệt của Thượng Đế, nói rằng ‘tất cả đều đã phạm tội’ (Rô-ma 3:23) – trẻ con và người lớn cũng vậy.

Khi con làm việc gì sai ở nhà hay ở trường, con biết rằng con sẽ gặp khó khăn khi con bị bắt gặp. Thượng Đế biết tất cả về chúng ta và biết mọi lúc mà chúng ta phạm tội. Và những tội lỗ của chúng ta đưa chúng ta vào trở ngại với Thượng Đế! Đó là tại sao Ngài đã ban Chúa Giê-xu sinh ra ở trần gian này.

Chúa Giê-xu chưa bao giờ phạm tội, và khi Ngài đã trở thành người trưởng thành, Ngài chọn để chịu hình phạt thay cho những tội lỗi của chúng ta, để chúng ta khỏi phải bị hình phạt. Ngài đã chết trên thập tự giá để cứu chúng ta khỏi những tội lỗi của chúng ta, giống như Kinh Thánh nói. Rồi Chúa Giê-xu đã sống lại.”

“Chúa Giê-xu thật sự phải yêu thương chúng ta để chết thế cho chúng ta!” Claire đã la lên.

“Đúng vậy,” Mẹ đã trả lời. “Ngài đã làm điều đó để chúng ta có thể có một món quà rất đặt biệt. Kinh Thánh nói ‘nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta’ (Rô-ma 6:23). Sự sống đời đời có nghĩa là sự sống với Chúa Giê-xu và Thượng Đế trên Thiên Đàng mãi mãi!”

“Làm thế nào chúng ta có thể được món quà, hả Mẹ?” Claire hỏi.

“Kinh Thánh nói rằng ‘Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời’ (Giăng 3:16). Nếu con tin với hết cả tấm lòng của con vào Thượng Đế mà đã ban Chúa Giê-xu xuống chết cho con và con muốn Chúa Giê-xu tha thứ cho những tội lỗi của con, con có thể nói với Thượng Đế bằng một lời cầu nguyện như vầy:

Thưa Chúa, con tin rằng Chúa Giê-xu đã chết bởi vì những tội lỗi của con. Con tin vào Ngài để Ngài tha thứ những tội lỗi của con. Con muốn sống trên Thiên Đàng với Ngài mãi mãi. Cám ơn Ngài!”

Giống như Claire và Camden, bạn có thể được tha thứ cho những tội lỗi của bạn và nhận món quà về sự sống đời đời. Giáng Sinh có thể là còn vài ngày nữa sẽ đến, nhưng bạn có thể nhận được món quà lớn nhất ngay bây giờ!

Chuyển ngữ: Ngô Ngọc Di

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s