Ngợi Khen Chúa!

Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê hô va!
Mọi đều gì ở trong ta hãy ca tụng danh Thánh của Ngài!
Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê hô va,
Chớ quên các ân huệ của Ngài.
Aáy là Ngài tha thứ các tội ác ngươi,
Chữa lành mọi bệnh tật ngươi
Cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát,
Lấy sự nhơn từ và sự thương xót mà làm mão triều đội cho ngươi.
Ngài làm cho miệng ngươi được thỏa các vật ngon,
Tuổi đang thì của ngươi trở lại như của chim phụng hoàng.

Phương đông xa cách phương tây bao nhiêu,
Thì Ngài đã đem sự vi phạm của chúng tôi khỏi xa chúng tôi bấy nhiêu.
Đức Giê hô va thương xót kẻ kính sợ Ngài
Khác nào Cha thương xót con cái mình vậy.
Vì Ngài biết chúng tôi nắn nên bởi giống gì,
Ngài nhớ lại rằng chúng tôi bằng bụi đất.

Đời loài người như cây cỏ;
Người sanh trưởng khác nào bông hoa nơi đồng;
Gió thổi trên bông hoa, kìa nó chẳng còn,
Chỗ nó không còn nhìn biết nó nữa.
Song sự nhơn từ Đức Giê hô va hằng có đời đời
Cho những kẻ kính sợ Ngài .

Thi Thiên 103: 1-5; 12-17a

Nhìn biết Thượng Đế như tác giả Thi Thiên là chúc tụng “Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê hô va! Mọi đều gì ở trong ta hãy ca tụng danh Thánh của Ngài”.

Khi chúng ta nhớ rằng Thượng Đế tha thứ những tội lỗi của chúng ta, chữa lành những tật bệnh của chúng ta, làm dư dật cuộc đời chúng ta, và làm thỏa nguyện những nhu cần nhất của chúng ta, chúng ta chỉ có thể cất tiếng ngợi khen Ngài! Chỉ có sự thờ ơ làm im bặt bài hát cảm tạ này.

Khi chúng ta đọc bài thi-thiên này, chúng ta nhìn thấy rằng những lợi ích này không phải là những hành vi cô lập, nhưng là một gội nhuần liên tục. Thượng Đế yêu thương, tha thứ, chữa lành và làm thỏa nguyện – hết ngày này sang ngày khác. Nhận thức được điều này sẽ làm đầy tấm lòng người tín hữu bằng lời ngợi khen liên tục.

Tuy nhiên bài hát này có một nguồn sâu đậm hơn. Đằng sau sự ban cho liên tục là một Thượng Đế yêu thương và nhân từ. Ngài tha thứ vì Ngài là sự tha thứ. Ngài chữa lành, ban phát và làm thỏa nguyện vì Ngài là tình yêu thương.

Tình yêu thương và sự thương xót của Thượng Đế được bày tỏ cách đầy đủ qua việc gởi Chúa Giê-xu Christ vào thế gian đầy tội lỗi của chúng ta. Ở đây Con Trai của Thượng Đế đã đem đến sự chữa lành và sự tha thứ cho những ai tiếp nhận Ngài. Trên thập tự giá Ngài chịu đau đớn vì những tội lỗi của chúng ta, để chúng ta có thể biết được những ơn phước của Thượng Đế.

Chúng ta có thể biết sự thương xót và sự tha thứ tội lỗi của Thượng Đế bởi đức tin trong Chúa Giê-xu Christ. Nếu bạn chưa tin Chúa Giê-xu Christ như là Đấng Cứu Rỗi, Ngài mời bạn ngay bây giờ: “Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giê-xu ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu” (Rô-ma 10:9).

Với niềm vui vì tội lỗi được tha và đời sống mới với Thượng Đế, chúng ta hãy cùng với tác giả Thi Thiên Đa-vít chúc tụng “Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê hô va! Mọi đều gì ở trong ta hãy ca tụng danh Thánh của Ngài!”.

Do Lê Ái Huệ chuyển ngữ

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s