Một Mùa Lễ Tạ Ơn

Có lẽ bạn đã nghe qua câu chuyện về ngày Lễ Tạ Ơn đầu tiên, nhưng có thể bạn không quen thuộc với cách nào mà nó đã mở rộng như một ngày lễ quốc gia. Vào mùa thu năm 1621, những Người Hành Hương của Thuộc Địa Plymouth đã mời những người bạn Wampanoag của họ tới một bữa tiệc để cám ơn Thượng Đế cho một mùa gặt dư dật mà sẽ nuôi sống họ suốt mùa đông. Chỉ vài tháng trước đây, mùa đông khắc nghiệt đầu tiên của họ ở Plymouth đã tàn phá những Người Hành Hương không chuẩn bị, giết hết phân nữa thuộc địa. Bây giờ họ được tràn đầy với lòng biết ơn rằng mùa đông này khác hẵn. Để ăn mừng mùa màng và khả năng của họ để thờ phượng Thượng Đế mà không có nỗi sợ của sự thất mùa, họ đã dùng ba ngày để ăn mừng và cầu nguyện.

Những Người Hành Hương đã lập lại tiệc ăn mừng mùa màng này vào những năm tiếp sau đó. Truyền thống của lễ tạ ơn hằng năm đã hình thành và lan tràn khắp New England, và sau đó tới những thuộc địa khác. Nhưng cho đến năm 1863, khi Tổng Thống Abraham Lincoln đã ban Lời Tuyên Ngôn của Lễ Tạ Ơn đã nhấn mạnh đến sự quan trọng của việc công nhận Thượng Đế như là đấng cung cấp tất cả những ơn phước mỗi năm, do đó Lễ Tạ Ơn đã trở thành một ngày lễ hằng năm được công nhận toàn quốc. Tổng thống đã bắt đầu bài diễn văn của ông bằng lời nói sau đây:

“Một năm đang đi về cuối của nó được tràn đầy với những ơn phước của những năm đầy trái và những bầu trời lành mạnh. Với những quà tặng này, được thưởng thức quá thường xuyên mà chúng ta hay có xu hướng để quên Cuội Nguồn mà chúng đến từ đầu, những ơn phước lạ thường khác cũng đã được thêm mà chúng không thể không thấm vào và làm mềm lòng của người mà có thói quen không nhạy cảm với mệnh trời được-xem-trước của Đức Chúa Trời Toàn Năng.”

Ông Lincoln đã biết ơn bởi vì những sự kiện của năm đó đã xoay chuyển phong trào của Chiến Tranh Dân Chủ, và nó cuối cùng dường như một quốc gia bị gián đoạn lại thấy một cách giải quyết. Giống như những Người Hành Hương, ông Lincoln đã thấy những lần khó khăn và muốn diễn tả thái độ của ông với Thượng Đế cho sự cung cấp cứu trợ. Ông đã kết luận bằng cách qui ra ngày thứ Năm cuối cùng của tháng Mười Một là ngày quốc gia cho Lễ Tạ Ơn.

Truyền thống này đã được duy trì bởi hầu hết những vị tổng thống theo sau cho đến khi những người chủ kinh doanh trong thời-kỳ Khủng Hoãng đã yêu cầu ông Franklin D. Roosevelt để kéo dài mùa buôn bán cho Giáng Sinh bằng cách xem Lễ Tạ Ơn một tuần sớm hơn vào năm 1939. Sau hai năm của Lễ Tạ Ơn sớm, sự lạm dụng công cộng đã làm cho Quốc Hội vào năm 1941 đã đưa ra quy luật củng cố ngày thứ Năm thứ tư của mỗi tháng Mười Một là ngày Lễ Tạ Ơn.

Trong mùa Lễ Tạ Ơn này, bạn nên cảm tạ Thượng Đế điều gì? Câu trả lời là bất cứ điều gì và mọi điều. Hãy cảm ơn Ngài cho gia đình của bạn, những người bạn của bạn, thức ăn bạn ăn và trần nhà che đầu bạn. Nhưng quan trọng hơn hết, bạn có thể cám ơn Ngài vì món quà tuyệt vời là Con của Ngài – Chúa Giê-xu Christ.

Kinh Thánh nói với chúng ta rằng sự cứu rỗi không phải là một điều mà có thể kiếm được, nhưng được ban cho chúng ta một cách miễn phí bởi Thượng Đế. “Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình” (Ê-phê-sô 2:8-9). Bởi vì chúng ta tất cả đều là những tội nhân, chúng ta không thể nào đến được với Thiên Đàng dựa vào những công lao của chính chúng ta, “vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 3:23). Nhưng bởi vì tình yêu của Ngài dành cho chúng ta, Thượng Đế đã ban cho chúng ta một con đường để chúng ta được cứu – qua sự chết và sự sống lại của Con Ngài, là Chúa Giê-xu Christ. “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16).

Cuộc sống đời đời – có ơn phước nào mà lớn hơn nữa? Nếu bạn muốn vào Thiên Đàng, tất cả bạn cần phải làm là đặt trọn niềm tin vào Đấng Christ. “Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Jêsus ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu” (Rô-ma 10:9). Nếu bạn tin vào Chúa Giê-xu như là Đức Chúa Trời và Đấng Cứu Rỗi của bạn, và bạn muốn Ngài vào ngự trong lòng bạn, thì bạn có thể nói một lời cầu nguyện như vầy:

Thưa Chúa, con biết con là một tội nhân và con muốn xin sự tha thứ của Ngài. Cám ơn Ngài cho tất cả những gì mà Ngài ban cho con, nhưng quan trọng hơn hết tất cả con cám ơn Ngài vì Con của Ngài là Chúa Giê-xu Christ. Con biết rằng Ngài đã chết để cho con có được cuộc sống đời đời. Con muốn sống cho Ngài và tạ ơn mãi mãi vì con có được nơi Ngài một Đấng Ban Cho tuyệt diệu. A-men.

Chuyển ngữ: Ngô Ngọc Di

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s