Sự Huyền Diệu của Lễ Giáng Sinh

Từ bậc thấp hèn, Giô-sép và Ma-ri là những người không quan trọng từ một thành phố không đáng kể. Cặp vợ chồng nông dân xuất hiện là những con cờ bất lực được nói đến trong phong trào lịch sự phàm tục. Nhưng khi họ bắt đầu lên đường tới Bết-lê-hem, Thượng Đế sắp đặt một cảnh tượng cho sự giáng sinh của con Trai Ngài. Hài nhi mà Ma-ri có mang không phải là Sê-sa, một con người sẽ được tuyên bố là Thượng Đế, nhưng là một sự huyền diệu trọng đại hơn nhiều – Thượng Đế đã trở thành con người!

Khi họ đến, thì không còn nơi nào để trú ẩn, chỉ là một chuồng ngựa thô sơ. Có sự nhục nhã của sân nuôi súc vật hôi hám mà Con Trai Thượng Đế được sanh ra trong trần gian – không phải như một hoàng tử mà như là một người bần cùng. Chúng ta không bao giờ quên rằng đây chính là nơi Cơ-đốc giáo đã bắt đầu-và nơi nó luôn luôn khởi đầu. Nó bắt đầu với ý nghĩa cần thiết, một ý nghĩa ân huệ cho sự thiếu hụt. Đấng Christ đến cho sự cần thiết. Một cách tuyệt đối, Ngài được sanh ra trong những người mà “yếu tâm linh.”

Câu chuyện di chuyển thật nhanh chóng khi sự giáng sanh của Đấng Christ được thông báo. Những kẻ chăn chiên là những người đầu tiên nghe thấy. “Vả, cũng trong miền đó, có mấy kẻ chăn chiên trú ngoài đồng, thức đêm canh giữ bầy chiên. Một thiên sứ của Chúa đến gần họ, và sự vinh hiển của Chúa chói lòa xung quanh, họ rất sợ hãi” (Lu-ca 2:8-9).

Những kẻ chăn chiên bị khinh dễ bởi những người “tốt”, những người đáng được tôn trọng thời đó. Họ bị xem là những tên trộm cướp. Những người duy nhất thấp hè hơn những kẻ chăn chiên là những người bị bệnh phung.

Thượng Đế muốn chúng ta nói thẳng: Giáng Sinh là dành cho những người cần Chúa Giê-xu! Cho dù hoàn cảnh chúng ta ra sao, Ngài có thể giải cứu chúng ta. Thiên sứ nói rằng “tin lành” là dành cho “tất cả mọi người.” Dù bạn là ai, Ngài có thể giải cứu bạn. “Vì Ngài hằng có đời đời Ngài có thể cứu toàn vẹn những kẻ nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để cầu thay cho những kẻ ấy” (Hê-bơ-rơ 7: 24-25). Hãy lắng nghe lời của thiên sứ, lần nữa, từ từ: “Đừng sợ chi, vì nầy, ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân; ấy là hôm nay, tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu Thế, là Christ, là Chúa” (Lu-ca 2:10-11).

Mùa Giáng Sinh nầy, thật không đủ để nghe về Chúa Giê-xu. Không đủ để đến hé nhìn vào máng cỏ và nói, “Ô, thật đẹp. Một phong cảnh đáng yêu. Nó mang đến cho tôi những cảm giác tốt như vậy.” Sự thật là, dù nếu Đấng Christ được sanh ở thành Bết-lê-hem một ngàn lần và không sinh ra ở trong bạn, thì bạn sẽ bị hư mất đời đời. Đấng Christ được sinh ra trong trần gian và phải được sinh ra vào trong lòng bạn.

Cảm nghĩ Giáng Sinh mà không có Đấng Christ sống là con đường gạch vàng dẫn đến bóng tối. Đó là điều khủng khiếp về tất cả những glitz của Giáng Sinh – rằng Giáng Sinh có thể bị chôn vùi bởi chủ nghĩa vật chất và cảm nghĩ, và con người thậm chí không biết và không quan tâm đến điều đó.

Ngài thật sự đã đến trần gian; và bởi vì điều nầy, Ngài thật sự đến trong lòng bạn. Mùa Giáng Sinh này, chúng ta hãy đặt đời sống mình trước mặt Ngài và nhận món quà.

Trong thế gian tội lỗi nầy,
Nơi những linh hồn hiền từ sẽ
Vẫn còn nhận Ngài
Đấng Christ yêu dấu vào trong lòng.

Trích dẫn từ Món Quà do R. Kent Hughes. Crossbooks, Wheaton, IL 60187. Tham khảo: Philip Brooks, “Ô, Thành Phố Nhỏ Ở Bết-lê-hem”

Do Lê Ái Huệ chuyển ngữ.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s