Lời Hứa của Lễ Giáng Sinh

Những trẻ em nín thở mong chờ lời hứa của buổi sáng Giáng Sinh làm sao! Những ngày trước ngày lễ này sáng rực những đồ trang hoàng lấp lánh, mùi những món ăn ngon được làm sẵn ở nhà, và dĩ nhiên, lời hứa quà cáp được gói sẵn. Những ngày này gây xao xuyến trong lòng trẻ em cũng như người lớn là những người mong đợi niềm vui và sự bình an trên địa cầu khi chúng ta tỗ chức kỷ niệm sự Giáng Sinh của Đấng Cứu Thế, Đức Chúa Giê-xu Christ,

Cách đây đã lâu, dân Y-sơ-ra-ên cũng chờ đợi lời hứa của Lễ Giáng Sinh. Thượng Đế đã phán hứa với họ một Đấng Mê-si, một con người đặc biệt giải phóng họ khỏi tội lỗi và hồi phục mối tương giao của mỗi người với Thượng Đế. Trong hàng trăm năm, những lời tiên tri báo trước về sự giáng sinh của Đấng Mê-si nầy, là những lời tiên tri về sự giáng sinh của Chúa Giê-xu đã được ứng nghiệm. Những thông điệp từ Thánh Kinh Cựu Ước sau đây liên quan đến những lời hứa tiên tri của Thượng Đế đối với con dân Ngài. Những thông điệp Tân Ước, được viết vào những thế kỷ sau đó, chứng minh sự ứng nghiệm của những lời hứa đó. “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài [Đức Chúa Giê-xu Christ], hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” (Giăng 3:16). Tất cả mọi người đều có thể vui mừng vì Thượng Đế thành tín giữ lời hứa của Ngài về Lễ Giáng Sinh. Continue reading “Lời Hứa của Lễ Giáng Sinh”

Advertisement