Hãy Chạy Tới Sự Tự Do

Không có sự tự do nào giống như là tự do của con đường rộng mở. Cảm giác của cơn giớ lùa vào mặt bạn, của mặt trời trên sau lưng bạn, của động cơ đang chạy mạnh phía dưới chổ ngồi của bạn khi bạn tăng tốc độ. Không có những chiếc xe khác trong tầm mắt – nó thật là một ngày tuyệt vời cho cuộc đua.

Có vài điều trên trái đất này nhiều thích thú hơn là sự tự do trên con đường rộng mở. Nhưng cũng như một người chạy xe đạp biết, cuộc chạy tốt đẹp có thể bị làm gián đoạn bởi vô số sự việc – người bấm kèn xe giận dữ, một người lái xe không quan sát, một bão tố sấm sét, hay một sự nổ bánh xe. Sự thưởng thức của một cuộc chạy có thể nhạt đi nhanh cũng như là những tiếng dội của những ống trong một đường hầm. Bạn rời bỏ với ước mong cho điều gì đó tốt hơn một sự hoan hô không thể bị gián đoạn, một tự do mà không thể bị lấy mất đi. Ồ tin lành! Có một tự do mà sẽ bền lâu mãi mãi, một sự vui mừng mà không ai có thể lấy khỏi từ bạn. Sự vui mừng này chỉ có thể được tìm ở một Người, ở Thượng Đế mà đã tạo dựng nên bạn. Cho tôi một chút để giải thích điều này. Continue reading “Hãy Chạy Tới Sự Tự Do”

Advertisement