Hãy Chạy Tới Sự Tự Do

Không có sự tự do nào giống như là tự do của con đường rộng mở. Cảm giác của cơn giớ lùa vào mặt bạn, của mặt trời trên sau lưng bạn, của động cơ đang chạy mạnh phía dưới chổ ngồi của bạn khi bạn tăng tốc độ. Không có những chiếc xe khác trong tầm mắt – nó thật là một ngày tuyệt vời cho cuộc đua.

Có vài điều trên trái đất này nhiều thích thú hơn là sự tự do trên con đường rộng mở. Nhưng cũng như một người chạy xe đạp biết, cuộc chạy tốt đẹp có thể bị làm gián đoạn bởi vô số sự việc – người bấm kèn xe giận dữ, một người lái xe không quan sát, một bão tố sấm sét, hay một sự nổ bánh xe. Sự thưởng thức của một cuộc chạy có thể nhạt đi nhanh cũng như là những tiếng dội của những ống trong một đường hầm. Bạn rời bỏ với ước mong cho điều gì đó tốt hơn một sự hoan hô không thể bị gián đoạn, một tự do mà không thể bị lấy mất đi. Ồ tin lành! Có một tự do mà sẽ bền lâu mãi mãi, một sự vui mừng mà không ai có thể lấy khỏi từ bạn. Sự vui mừng này chỉ có thể được tìm ở một Người, ở Thượng Đế mà đã tạo dựng nên bạn. Cho tôi một chút để giải thích điều này.

Thượng Đế một cách yêu thương đã tạo dựng nên mỗi chúng ta vì sự vinh hiễn của Ngài, để thưởng thức Ngài mãi mãi. Nhưng mỗi chúng ta đã chống lại Thượng Đế và cố sống cuộc đời bằng những ý riêng của chúng ta. Mỗi chúng ta đều làm nên những lỗi lầm. Chúng ta tất cả đã không vâng theo “những quy luật trên đường đi.” Chúng ta rời bỏ con đường của Thượng Đế để chạy theo con đường của chính chúng ta. Kinh Thánh nói, “như có chép rằng: Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không. Chẳng có một người nào hiểu biết, Chẳng có một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời. Chúng nó đều sai lạc cả, chẳng có một người làm điều lành, dẫu một người cũng không” (Rô-ma 3:10-12). Kinh Thánh gọi điều này là “tội lỗi” – và nó sẽ dẫn đến một hình phạt khắc nghiệt: sự cách biệt đời đời khỏi Thượng Đế.

Nhưng Thượng Đế, trong sự yêu-thương-nhân-từ của Ngài, đã không thể chịu nổi khi nhìn thấy chúng ta hủy hoại chính bản thân của chúng ta. Ngài không muốn chúng ta tách xa Ngài mãi mãi, vì vậy Thượng Đế đã mang đến con đường để đem chúng ta trở lại với chính Ngài.

” Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” (Giăng 3:16)

Chúa Giê-xu đã đưa ra một ví dụ cho chúng ta bằng cách lấy con đường đúng. Ngài đã dẫn đầu một cuộc đời toàn thiện và vô tội của sự vâng lời Cha của Ngài. Rồi – mặc dù Ngài không cần phải làm – Chúa Giê-xu đã nhận lấy hình phạt mà chúng ta phải chịu và Ngài đã chết trên thập giá để chuộc lấy hình phạt cho những tội lỗi của chúng ta. Thượng Đế đã mang Chúa Giê-xu trở lại sự sống từ ngôi mộ, trong sự chiến thắng cái chết, làm một con đường cho chúng ta được tái sinh vào mối quan hệ đúng với Thượng Đế, Đấng Tạo Hóa. Vì tất cả mà Chúa Giê-xu đã hoàn thành, chúng ta được tự do để chiêm ngưỡng Thượng Đế hôm nay và mãi mãi.

Có phải đây là điều mà muốn trong cuộc đời bạn không? Tất cả bạn chỉ cần làm là thú nhận sự thật này: rằng bạn là một tội nhân đang cần sự tha thứ. Chúa Giê-xu đã nói,

” Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.” (Giăng 14:6)

Kinh Thánh nói với chúng ta cách đơn giản rằng,

” Hai người trả lời rằng: Hãy tin Đức Chúa Jêsus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi.” (Công vụ các sứ đồ 16:31)

Khi chúng ta đặt niềm tin chúng ta vào Chúa Giê-xu Christ và theo những hướng dẫn của Ngài, Ngài hứa sẽ đem chúng ta trên cuộc đua trọn đời! Chúa Giê-xu nói, “Ta đến để các người có sự sống và có một cách dư dật.” Nó là một cuộc mạo hiểm không bao giờ chấm dứt. Dù những người lái xe không chú ý đã làm đứt đoạn, hay cơn mưa đã làm hại một cuộc đua dài, không có việc gì có thể phá quấy sự bình an trong tâm hồn hay làm gián đoạn sự vui mừng của sự nhận biết Đấng Tạo Hóa của bạn. Và một ngày nào đó Ngài sẽ mang chúng ta lên Thiên Đàng để ở với Ngài mãi mãi – một chuyến du lịch vượt quá những mộng mơ hoang đường nhất của chúng ta.

“Song le, như có chép rằng: Ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe, Và lòng người chưa nghĩ đến, Nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến Ngài.” (1 Cô-rinh-tô 2:9)

Để bắt đầu cuộc đua của cuộc đời bạn, bạn có thể cầu nguyện vài điều như vầy:

Thưa Chúa Giê-xu, con biết con là một tội nhân. Con đã chọn sai đường nhiều lần. Hãy tha thứ con. Cám ơn Ngài đã chết trên thập tự giá cho những tội lỗi của con, rồi sau đó đã sống lại để phá vỡ quyền lực của sự chết. Hãy giúp con để theo con đường cách trung tín mà Ngài đã chọn cho con, rằng con có thể kinh nghiệm cuộc sống một cách dư dật. A-men.

Chuyển ngữ: Ngô Ngọc Di

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s