Bạn Sẽ Trải Qua Cõi Đời Đời Ở Đâu?

Vào một chiếu truyền hình khuya nọ, người ta hỏi nhà viết kịch nổi tiếng làm ra nhiều tiền có làm cho ông ta đáng quan tâm không. Khán giả trong phòng chiếu phim im thin thít khi ông ta trả lời, “Không… điều làm cho tôi đáng quan tâm là sợ chết.”

Hầu hết chúng ta, như khán giả trong phòng chiếu phim, quá khó chịu với cái chết đến nỗi không thể suy nghĩ rõ ràng về tương lai đời đời riêng tư của chúng ta. Nhưng sự việc là một ngày kia bạn và tôi sẽ chết. Chúng ta có thể sống trong nỗi sợ hãi về những điều không biết hoặc chúng ta có thể mất một giây phút để xem xét điều gì Kinh Thánh nói về cõi đời đời. Có thể đó là giây phút quan trọng nhất trong cuộc đời của chúng ta.

Trước hết, để tôi hỏi bạn một câu hỏi đơn giản mà sẽ giúp bạn đối diện vấn đề cách riêng tư: Nếu bạn chết đêm nay, bạn sẽ trải qua cõi đời đời ở đâu?

Hầu hết mọi người, khi được hỏi câu hỏi đó, thì nói như thế này: “Tôi đã sống một đời sống khá tốt đẹp. Tôi hy vọng tôi sẽ lên Thiên Đàng.” Nhưng họ không chắc chắn. Tại sao họ bằng lòng liều lĩnh tương lai của họ với suy nghĩ đầy mong ước khi Kinh Thánh nói làm sao họ có thể biết chắc họ sẽ đi đâu sau cái chết? Có lẽ bởi vì thật qúa khiêm nhường để dối diện sự việc rằng chúng ta là những tội nhân cần sự cứu rỗi. Kinh Thánh có chép rằng chúng ta là tội nhân vì tất cả chúng ta đều thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời (Rôma 3:23). Trong tâm trạng tự nhiên của chúng ta không ai trong chúng ta thánh khiết đủ để vào Thiên Đàng. Chúng ta cần sự rửa tội và tha thứ của Thượng Đế trước khi chúng ta có thể đến trước mặt Ngài.

Vào Thiên Đàng không dựa vào những gì chúng ta làm, nhưng dựa trên những gì Thượng Đế đã làm cho chúng ta qua Đức Chúa Giê-xu Christ. Kinh Thánh có chép, “Ai tin Con, thì được sự sống đời đời; ai không chịu tin Con, thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó” (Giăng 3:36).

Vì cơn giận riêng tư của chúng ta thường là ích kỷ và bần tiện, chúng ta có thể tìm thấy khó mà hiểu được một Thượng Đế yêu thương giận dữ như thế nào. Nhưng cơn giận của Thượng Đế là thánh khiết và công bình. Là vị công bình tối cao của vũ trụ, Ngài không thể cho phép tội lỗi vào Thiên Đàng.

Đó là lý do Thượng Đế ban Con Trai của Ngài mang lấy sự hình phạt vì tội lỗi của chúng ta để chúng ta không phải đối diện cõi đời đời trong địa ngục xa cách những ơn phước của Ngài.

Bây giờ hãy để tôi hỏi bạn cùng câu hỏi lại lần nữa: Nếu bạn chết đêm nay, bạn sẽ trải qua cõi đời đời ở đâu? Bạn có sẵn sàng đứng trước mặt Thượng Đế với Đấng Christ là Chúa Cứu Thế của bạn không hay là bạn sẵn lòng đối diện với sự phán xét của Ngài một mình? Sự chọn lựa là của bạn.

Nếu bạn chọn con đường của Thượng Đế, bạn có thể cầu nguyện như thế này: “Kính lạy Chúa, con quay bỏ tội lỗi của con để nhận sự tha thứ của Ngài. Con cám ơn Ngài vì Đấng Christ đã chết thế cho con để con có thể trải qua cõi đời đời với Ngài.”

“Qủa thật, qủa thật, Ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời Ta mà tin Đấng đã sai Ta, thì được sự sống đời đời, và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống” (Giăng 5:24).

Do Lê Ái Huệ chuyển ngữ

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s