Thượng Đế Quan Tâm Đến Bạn!

Charles Swindoll

Thượng Đế thật sự quan tâm cho bạn!Cách đây một khoảng thời gian, một người đã để tin quản cáo này trong một tờ báo ở Kansas:

Tôi sẽ lắng nghe bạn nói chuyện trong 30 phút mà không có ý kiến gì cho 5.00 đồng.

Nó nói như là một lời đánh lừa, phải không? Nhưng người đó đã nghiêm trang. Có ai đã gọi không? Bạn dự đoán. Không lâu sau, người này đã nhận được mười đến hai mươi cú điện thoại trong một ngày. Sự dằn vặt của nỗi cô đơn đã quá sắc bén đến nỗi nhiều người đã sẵn sàng thử bất cứ điều gì cho nữa giờ của tình bạn hữu.

Thượng Đế biết, bạn của tôi, và Ngài thật sự quan tâm. Xin vui lòng tin vào điều đó! Ngài không những biết và quan tâm – Ngài còn hiểu, Ngài được đụng đến, và Ngài được di chuyển. Ngài chịu đựng và phân phát chúng ta.

Chúa Giê-xu Christ đã kinh nghiệm sự ảnh hưởng lớn nhất của nổi cô đơn, khi Ngài đã treo trên thập tự giá. Những người bạn của Ngài đã chạy xa rồi. Một người đã phản bội Ngài. Bây giờ trong một khoảng thời gian Người Cha đã quay đi. Trong sự đau đớn tột cùng, Đức Chúa Trời đã la to – Ngài thật đã la lớn tiếng (Ma-thi-ơ 27:45-46).

Nỗi cô đơn của những lúc đen tối đó, như khiø Đấng Cứu Rổi đã mang lấy tội lỗi của chúng ta, không thể minh họa cách tương xứng trên giấy tờ. Bản in lạnh không thể truyền đạt được điều đó. Nhưng có sự ngạc nhiên nào mà Ngài bây giờ có thể thông cảm và đi vào khi chúng ta đấu tranh những cảm giác của nổi cô đơn không? Những người mà mang những vết thẹo của cuộc chiến tranh thầm lặng đó thì không cần sự giải thích cho nổi đau khổ – chỉ một lời mời để chia xẻ vết thương và, nếu có thể, giúp đở trong việc chữa lành.

Khi chúng ta cô đơn, chúng ta cần một người bạn thông hiểu. Chúa Giê-xu là Người mà “đến gần hơn như một người anh em.” Khi chúng ta cô đơn, chúng ta cần sức mạnh để giữ một bàn chân trước bàn chân kia – Chúa Giê-xu là Người “mà ban sức mạnh cho tôi.” Khi chúng ta cô đơn, chúng ta cần xoay cặp mắt của chúng ta khỏi chính chúng ta. Chúa Giê-xu, “Người-tìm-kiếm và Người-kết-thúc” của cuộc đời niềm tin, mời chúng ta hãy đặt cặp mắt của chúng ta vào Ngài và từ chối để chết (Hê-bơ-rơ 12:1-3).

Thượng Đế là một chuyên gia khi nổi thống khổ thì sâu. Khả năng của Ngài để chữa lành tâm hồn thì uyên thâm nhưng chỉ những người mà dựa vào Đứa Con bị thương của Ngài thì mới kinh nghiệm được sự khuây khỏa.

Bằng sự quay đi từ nỗi cô đơn của tội lỗi và sự không tin để tiến đến niềm tin trong Chúa Giê-xu Christ, bạn có thể có sự tin cậy rằng Thượng Đế quan tâm cho bạn: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nổi đã ban Con Một của Ngài xuống thế gian, hầu cho hể ai tin Con ấy thì không bị hư mất, nhưng được cuộc sống đời đời” (Giăng 3:16).

Bạn có nên đặt lòng tin của bạn vào Ngài hôm nay không?

Trích từ quyển sách Lớn Mạnh trong Những Mùa của Cuộc Sống bởi Charles R. Swindoll, ©1983 bởi Multnomah Press, Portland, Oregon 97266. Được dùng với sự cho phép.

Chuyển ngữ: D. Ngô

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s