Thượng Đế Quan Tâm Đến Bạn!

Charles Swindoll

Thượng Đế thật sự quan tâm cho bạn!Cách đây một khoảng thời gian, một người đã để tin quản cáo này trong một tờ báo ở Kansas:

Tôi sẽ lắng nghe bạn nói chuyện trong 30 phút mà không có ý kiến gì cho 5.00 đồng.

Nó nói như là một lời đánh lừa, phải không? Nhưng người đó đã nghiêm trang. Có ai đã gọi không? Bạn dự đoán. Không lâu sau, người này đã nhận được mười đến hai mươi cú điện thoại trong một ngày. Sự dằn vặt của nỗi cô đơn đã quá sắc bén đến nỗi nhiều người đã sẵn sàng thử bất cứ điều gì cho nữa giờ của tình bạn hữu. Continue reading “Thượng Đế Quan Tâm Đến Bạn!”

Advertisement