Tìm Kiếm Sự Vui Mừng

John Piper

Bạn có bao giờ biết được sự vui mừng thật chưa? Hiện giờ bạn có niềm vui này trong đời sống của bạn không? Nếu bạn đang tìm kiếm cho sự thỏa mãn, cho sự vui mừng thật, hãy vui lòng đọc tiếp – bài này có thể giúp bạn trong sự tìm kiếm của bạn.

Đức Chúa Trời Đã Tạo Nên Chúng Ta Vì Sự Vinh Hiển Của Ngài.

“Hãy đem các con trai ta về từ nơi xa, và đem các con gái ta về từ nơi đầu cùng đất,… những người mà ta đã dựng nên họ vì vinh hiển ta (Ê-sai 43:6-7). Continue reading “Tìm Kiếm Sự Vui Mừng”

Advertisement