Hãy vui mừng, Đấng Christ Sống!

Tóm tắt: Với niềm tin trong Đấng Christ, chúng ta có thể đối diện với tương lai mà không hềsợ hãi, tin cậy đặt để tương lai của mình vào Ngài, và có niềm hy vọng vào đời sống vĩnh hằng !

Nội dung:
“Vì Chúa Giê-xu sống,
Tôi có thể đối diện với tương lai,
Vì Chúa Giê-xu sống,
Bao sợ hãi đều bay mất đi,
Vì tôi biết,
Chúa nắm giữ tương lai,
Và cuộc đời thật đáng sống thay,
Bởi Chúa Giê-xu sống.”
–Bill and Gloria Gaither

Hãy vui mừng, Đấng Christ sống! Và vì bởi Ngài sống, nên điều đó thay đổi mọi sự trên thế gian này ! Continue reading “Hãy vui mừng, Đấng Christ Sống!”

Advertisement