Vượt quá Ngày Hôm Nay

Mô tả ngắn: Những lời hay ý đẹp được chọn lựa kỹ càng từ những tác giả Cơ-Đốc hay nhất của thời nay cung cấp tầm nhìn và sự hướng dẫn cho các đọc giả đang đối diện những thử thách mới. Một bài truyền thông tuyệt hảo cho những ai đang chuẩn bị tốt nghiệp, thay đổi việc làm, dời đi xa, hay bước đi những bước tiến lớn khác trong hành trình của cuộc đời.

Trọn bản văn: Cuộc hành trình của một ngàn dặm bắt đầu bằng cái bước đầu tiên, nhưng mục đích của bước đầu tiên là cả cuộc hành trình. Không phải là nói ngược lại. Os Guinness.

Một vài lời khuyên cho bạn khi bạn tiếp tục hành trình của đời này:

Hãy biết rõ mục đích của bạn

Đức Chúa Trời đòi hỏi gì ở bạn? Làm sự công bình, ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời ngươi.
Michê 6:8 Continue reading “Vượt quá Ngày Hôm Nay”

Advertisement