Vượt quá Ngày Hôm Nay

Mô tả ngắn: Những lời hay ý đẹp được chọn lựa kỹ càng từ những tác giả Cơ-Đốc hay nhất của thời nay cung cấp tầm nhìn và sự hướng dẫn cho các đọc giả đang đối diện những thử thách mới. Một bài truyền thông tuyệt hảo cho những ai đang chuẩn bị tốt nghiệp, thay đổi việc làm, dời đi xa, hay bước đi những bước tiến lớn khác trong hành trình của cuộc đời.

Trọn bản văn: Cuộc hành trình của một ngàn dặm bắt đầu bằng cái bước đầu tiên, nhưng mục đích của bước đầu tiên là cả cuộc hành trình. Không phải là nói ngược lại. Os Guinness.

Một vài lời khuyên cho bạn khi bạn tiếp tục hành trình của đời này:

Hãy biết rõ mục đích của bạn

Đức Chúa Trời đòi hỏi gì ở bạn? Làm sự công bình, ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời ngươi.
Michê 6:8

Mục tiêu của tôi là gì? Sự cuối cùng chính yếu của tôi là gì? Thật là thiết yếu khi nhận thức rằng tôi được tạo dựng nên trong ảnh tượng của Đức Chúa Trời với mục đích là để phản chiếu hình ảnh của Ngài. Tội lỗi đã làm mờ đi hình ảnh đó, nhưng qua sự sống, sự chết, và sự sống lại của Chúa Giê-su Christ mà hình ảnh đó đã được phục hồi. Aân điển trị vì đã tái sinh tôi để tôi có thể tin và ban quyền năng cho tôi để tôi có thể phản chiếu hình ảnh của Đức Chúa Trời.
Susan Hunt

Hãy đặt ra thứ tự ưu tiên

Bấy giờ, có một thầy thông giáo nghe Chúa và người Sa-đu-sê biện luận với nhau, biết Đức Chúa Giê-su đã khéo đáp, bèn đến gần hỏi Ngài rằng: “Trong các điều răn, điều nào là quan trọng nhất?” Chúa Giê-su trả lời: “Điều quan trọng nhất là: Hởi Y-sơ-ra-ên, hãy nghe, Chúa, Đức Chúa Trời chúng ta là Chúa có một. Ngươi phải hết lòng, hết linh-hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức-Chúa-Trời ngươi.” Này là điều thứ hai: “Ngươi phải yêu kẻ lân cận như mình.” Chẳng có điều răn nào lớn hơn hai điều đó.”
Mác 12:28-31

Chúng ta có thể nâng cao việc kiêng cử ăn uống trên nhiệm vụ, sự ăn mặc trên sự tận hiến, làm việc trên làm chứng, âm nhạc trên động cơ, hình thức trên chức năng — danh sách này thì vô tận. Thay vì vậy, ước mong rằng chúng ta đặt Chúa trước hết, và chứng tỏ điều đó bằng cách bền bĩ dành thời gian cho Ngài học hỏi lời Ngài và cầu nguyện.
Tom Elliff

Tìm lấy sức mạnh

Tôi có thể làm được mọi việc nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi.
Phi-líp 4:13

Hãy nhận thức sự yếu đuối của bạn và trông cậy hoàn toàn vào nguồn lực của Đức Chúa Trời. Rồi Ngài sẽ nghe lời cầu nguyện của bạn và chăm sóc những nhu cần của bạn. Đó là nơi hạnh phúc bắt đầu.
John MacArthur

Hãy làm việc hết lòng

Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm như là làm cho Chúa, chớ không phải làm cho người ta. Cô-lô-se 3:23

Việc làm thách đố chúng ta — làm cho chúng ta lớn lên trong tư cách, kỹ năng, và óc sáng tạo. Học lấy trách nhiệm cho công việc làm, ngày này qua ngày khác qua suốt đoạn đường dài, làm phát triển tính kiên trì, một trong những đặc tính chính yếu Đức Chúa Trời muốn gây dựng nên trong đời sống chúng ta.
Lael F. Arrington

Dành thì giờ để nghỉ ngơi

Hãy yên tịnh trước mặt Đức Giê-hô-va , và chờ đợi Ngài. Thi-thiên 37:7

Khi chúng ta chịu khổ vì làm việc quá nhiều hay sự xáo trộn của nhiều người trong những ngày của chúng ta, thật là ngot ngào khi rút vào trong sự bình an và yên tỉnh. Đối với những ai trong chúng ta mà đã biết Chúa Giê-su, đây có thể là nơi giải trí nhất cho chúng ta. Nơi đó chúng ta có thể tìm thấy chính mình trong những đồng cỏ xanh tươi có suối nước ngọt để uống.
Susan Schaeffer Macaulay

Hãy bám lấy nó

Hởi anh em, hãy coi sự thử-thách trăm bề thoat đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử-thách đức-tin anh em sinh ra sự nhịn-nhục. Nhưng sự nhịn-nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào.
Gia-cơ 1:2-4

Đời sống có thể đánh bể đồ lòng ra khỏi chúng ta. Thử-thách và cám-dỗ có thể nỗi lên bề mặt bằng nhiều cách khác nhau và trong những nơi khác nhau trong đời sống chúng ta. Nó có thể là một lối đi tới những suy nghĩ sợ hải, tối tăm. Nó có thể là một lý cớ để bước vào đầm lầy của sự tủi thân. Hay chỉ đơn giản là sự tìm cầu “trả thù” mà bắt đầu giống như là công lý. Thử thách là một vấn đề cá nhân. Nhưng Chúa hứa, “Những sự cám-dỗ đến cho anh em chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành-tín, Ngài chẳng hề để cho anh em bị cám-dỗ quá sức mình đâu; nhưng trong sự cám-dỗ, Ngài cũng mở đàng cho ra khỏi, để anh em có thể chịu đựng được.” (1 Cô-rinh-tô 10:13)
Nancie Carmichael

Hãy biết rằng Đức Chúa Trời sẽ ở cùng Bạn vượt quá Ngày Hôm Nay . . .

Chính Đức Giê-hô-va đi trước ngươi, Ngài sẽ ở cùng ngươi, chẳng lìa khỏi Ngươi, chẳng từ bỏ Ngươi đâu. Phục-truyền luật-lệ ký 31:8

Chúa thực sự ở đó. Ngài thực sự hiện hửu, và Ngài đã tạo dựng ra chúng ta cho chính Ngài. Thật sự thay đổi mọi điều khi biết rằng Ngài có đó, và vì thế chúng ta không sống trong một vũ trụ êm lặng. Biết rằng chúng ta có thể nói, và có một Đấng nào đó sẽ đáp lời, lấp đầy cái khoảng không của đời sống mà nếu không có Ngài nó sẽ tồn tại. Và rồi, khi chúng ta nhận thức được tình yêu của Ngài cho chúng ta từng cá nhân một — rằng Đấng Christ đã thực sự chết cho chúng ta từng cá nhân một, cho chúng ta một cách riêng tư — đời sống hoàn toàn khác hẳn. Francis A Schaeffer

Đức Chúa Trời không hề thay đổi. Ngài sẽ là ngày mai cũng như Ngài đã là ngày hôm qua. Chúng ta có thể trông cậy vào Ngài là Đấng thành-tín, đáng cậy, đáng tin. Ngài đã nói Ngài thông hiểu chúng ta. Ngài đã hứa những lời hứa đó với chúng ta cách đây nhiều thế kỷ, những lời hứa đó cũng có thật trong thời đại ngày nay — không chỉ có thật trong ý nghĩa kiến thức của lẽ thật, nhưng có thật cho bạn và tôi một cách riêng tư. Lẽ thật của Ngài làm cho đời sống hiện tại của chúng ta khác hẳn đi, cũng như cho sự dự phần và chổ ở của chúng ta trong nơi thiên đàng.

Lược trích từ Vượt quá Ngày Hôm Nay, (c) 2000 bởi Nhà Xuất Bản Tin Lành/Crossway Books

Do TDN chuyển ngữ.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s