Thập Tự Giá

Lindsay Terry

Mô tả Ngắn: Hiện đứng hàng thứ ba trong danh sách bán chạy nhất của chúng tôi, bài truyền thông này chứa đựng sứ điệp quyền năng về sự chịu đựng đau thương của Đấng Christ trên một dụng cụ hành hạ ác độc nhất của thời La Mã… thập tự giá. Bây giờ được tái dựng với bức tranh ‘lấy-đi-hơi-thở’ của Thomas Kinkade, bài truyền thông này chắc chắn làm cảm động nhiều cuộc đời.

Trọn bản văn: Có ít phương pháp tử hình đày đọa hơn hoặc đau đớn khôn xiết hơn là đóng đinh trên thập tự giá — và người La-mã đã quán triệt điều đó. Continue reading “Thập Tự Giá”

Advertisement