Lễ Phục Sinh – Ngày Mà Đã Thay Đổi Thế Gian

Mô tả ngắn: Nếu không có câu chuyện vĩ đại nhất của Chúa Giê-xu sống lại từ cõi chết – cuộc sống sẽ là vô vọng. Một bản văn bán chạy nhất.

Trọn bản văn: Một chính khách Đức vĩ đại Konrad Adenauer đã từng nói: “Điều quan trọng nhất trên thế giới là sự sống lại của Chúa Giê-xu. Nếu Chúa Giê-xu vẫn còn sống, thì có hy vọng cho thế giới. Nếu Ngài là vẫn còn trong ngôi mộ, thì không có chút tia sáng le lói hy vọng nào nơi chân trời.”

Trong ba ngày, cơ thể không có sự sống của Chúa Giê-xu nằm ràng buộc trong mộ. Nguyện vọng của tất cả những người theo Ngài đã đặt trên Ngài. Người đàn ông này mà môn đồ của Ngài đã hy vọng Ngài sẽ là Đấng Mê-si đã bị cướp lấy cách tàn bạo, bị thử thách, tra tấn và còn lại chết trên cây thập tự. Continue reading “Lễ Phục Sinh – Ngày Mà Đã Thay Đổi Thế Gian”

Advertisement