Tra Cứu Kinh Thánh Ở Đâu Khi Bạn…

Lời Mô Tả Ngắn: Đoạn văn ngắn nầy cung cấp cho mọi người những chủ đề để học Kinh Thánh cùng những câu Kinh Thánh để đọc tùy theo chủ đề đó.

Trọn bản văn:
Cần yên nghỉ và bình an… Ma-thi-ơ 11:25-30
Lo lắng . . . Ma-thi-ơ 6:19-34
Cô Ðơn hay sợ hãy . . . Thi Thiên 23
Cần tâm trí được yên tịnh . . . Giăng 14:27; Phi-líp 4:6-8
Thất vọng vì người khác . . . Thi Thiên 27
Trở nên cay đắng hay chỉ trích . . . 1 Cô-rinh-tô 13
Phạm tội . . . Thi Thiên 51; 1 Giăng 1
Nản chí . . . Thi Thiên 34
Cảm thấy Đức Chúa Trời dường như ở xa . . . Thi Thiên 139
Suy nghĩ rằng thế gian dường như lớn hơn Đức Chúa Trời . . . Thi Thiên 90
Đau yếu . . . Thi Thiên 41
Cảm thấy buồn rầu . . . Giăng 14; Thi Thiên 46
Trong nguy nan . . . Thi Thiên 91
Cần can đảm . . . Giô-suê 1:1-9
Cần đảm bảo . . . Rôma 8
Quên những ân phước của bạn . . . Thi Thiên 103
Tìm kiếm niềm vui . . . Cô-lô-se 3
Rời khỏi nhà đi du lịch . . . Thi Thiên 121
Suy nghĩ về những mối Ðầu tư . . . Mác 10:17-31
Cần những chỉ dẫn trong đời sống . . . Ma-thi-ơ 5-7; Rô-ma 12
Cần những luật lệ hướng dẫn . . . Xuất Ê-díp-tô Ký 20:1-17
Cần biết ý muốn của Đức Chúa Trời cho cuộc đời bạn . . . Châm Ngôn 3:1-6

Làm Những Chọn Lựa Quan Trọng Nhất của Cuộc Sống

Kinh Thánh Ðầy những lời đảm bảo và lời hứa tuyệt hảo cho tất cả những ai tin Đức Chúa Giê-xu Christ, Con Trai của Đức Chúa Trời. Nhưng mỗi người phải chấp nhận Chúa Giê-xu là Cứu Chúa cho bản thân mình trước khi Ngài tuyên phán những lời hứa nầy cách riêng tư. Làm sao những lời hứa nầy là của bạn? Kinh Thánh có chép rằng bạn phải ..

Hãy Thừa Nhận rằng bạn không thể được cứu bởi cố gắng làm điều tốt, hay bởi làm điều tốt nhất mà bạn có thể hay bởi vì là một thành viên của một tổ chức xã hội hay tôn giáo. Đức Chúa Trời phán rằng chúng ta không được cứu bởi những việc làm tốt của chúng ta (Ê-phê-sô 2:8-9).

Hãy Xưng Nhận rằng bạn không thể tự cứu mình; rằng bạn là một tội nhân xứng đáng sự đoán phạt của Đức Chúa Trời; và rằng bạn lạc mất cách vô vọng mà không có Đức Chúa Giê-xu Christ là Cứu Chúa cho bản thân bạn (Rô-ma 10:9-10).

Hãy Tin Nhận Tin Lành là Đấng Christ chết thế cho những kẻ không tin kính (Rô-ma 5:8). Vì vậy, Ngài đã chết thế cho bạn và giải quyết món nơi của bạn bằng sự chết của Ngài trên Thập Tự Giá ở Ðồi Gô-gô-tha. Hãy tin tin tức phước lành rằng Đấng Christ sống lại từ trong kẻ chết và bây giờ sống để cứu tất cả những ai sẽ đến với Ngài bằng đức tin (Hê-bơ-rơ 7:25).

Hãy Kêu Cầu danh Đức Chúa Giê-xu Christ bằng lòng khao khát chân thành để được cứu khỏi tội lỗi. Vì Đức Chúa Trời phán hứa rằng “Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu” (Rôma 10:13).

Hãy Nhờ Cậy nơi lời hứa chắc chắn của Đức Chúa Trời, không dựa trên cảm nhận của bạn. Bởi đức tin, hãy nói rằng bạn được cứu bởi dòng huyết của Đức Chúa Giê-xu Christ, đã đổ ra để tha thứ tội lỗi của bạn. Hãy công khai tuyên xưng Ngài là Cứu Chúa và Chủ của bạn (Rôma 10:9-10).

Nếu bạn chưa tiếp nhận Đức Chúa Giê-xu Christ là Cứu Chúa và Chủ của bạn, thì chúng tôi khuyến khích bạn làm như vậy ngay bây giờ cách yên tịnh trong tấm lòng bạn. Chúng tôi cũng mời bạn ký tên dưới đây làm chứng cho sự quyết định của bạn và viết đến địa chỉ dưới để làm văn phẩm Cơ Đốc Nhân hữu ích.

Do Lê Ái Huệ chuyển ngữ.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s