Một Tấm Lòng Như Là Một Vườn Hoa

Christin Ditchfield

[ English | Vietnamese ]Mô tả ngắn: Chúa Giê-xu nói rằng tấm lòng của chúng ta giống như những khu vườn. Khi Lời Chúa ăn rễ trong chúng ta và Thánh Linh Ngài ngự trong chúng ta, lòng của chúng ta có thể sinh sản ra những “quả” đẹp. Nhưng chăm sóc khu vườn của lòng chúng ta mỗi ngày thật là quan trọng. Bài này khuyến khích đọc giả tưới lòng mình bằng lời Chúa, nuôi dưởng chúng bằng lời cầu nguyện, và nhổ bỏ những cọng cỏ tội lỗi, nhưng quan trọng hơn hết là có một mối liên hệ cá nhân với “Chủ Nhà Vườn”, Chúa Giê-xu Christ.

Trọn bản:
Cái hôn của mặt trời cho sự tha tội,
Bài ca của chim cho sự thưởng thích,
Một người ở gần lòng của Chúa hơn trong một khu vườn
Hơn là bất cứ nơi đâu khác trên mặt đất.
-Dorothy Frances Gurney

Khi chúng ta được vây quanh bởi những vật sống và lớn lên — khi chúng ta đi bộ hay làm việc giữa cái đẹp của tạo hóa — chúng ta cảm thấy thế nào đó được ở gần hơn với Đấng Tạo Hóa. Một nhà thơ có lần đã quan sát rằng “chỉ có Chúa có thể làm ra cây.” Tuy nhiên khi chúng ta trồng một hạt giống và trông xem nó lớn lên, chúng ta cảm thấy như là chúng ta là những người hợp tác với Ngài — dự phần với Ngài trong việc tạo ra đời sống mới, chia xẻ trong sự hứng thú, niềm vui thỏa, niềm hy vọng. Chúng ta không thể không thỏa đầy với một cảm giác kính sợ và thắc mắc.

Nhưng có những điều mà có thể làm mờ đi vẻ đẹp quí giá đó — những điều mà chúng ta phải coi chừng và đề phòng:

“Cỏ là những phần tử phụ mà làm ngột ngạt đời sống của cây, và phải bị dẹp bỏ bằng cách tốt nhất mà chúng ta biết.” Niên kỷ của Nhà Nông, 1881.

Bạn có biết không, Chúa Giê-xu nói rằng lòng của chúng ta giống như những khu vườn. Khi lời Chúa đâm rể trong chúng ta, và Thánh Linh ngự trong chúng ta, lòng của chúng ta có thể sinh sản những “trái” đẹp (Ma-thi-ơ 13:3-23; Giăng 15:1-8, 16). Trái như là tình yêu thương, sự vui mừng, bình an, đức tin, sự mềm mại và tiết độ (Ga-la-ti 5:22-23).

Nhưng Kinh Thánh cảnh cáo chúng ta nên đề phòng tấm lòng của mình khỏi những “gai góc” hay “những cỏ dại” (Châm-ngôn 4:23; Mác 4:7). Những hạt giống của sự ích kỷ, sự tham lam và ghen tỵ. Những cội rễ của sự hằn thù, cay đắng, và không tha thứ. Thậm chí dường như những tội lỗi nhỏ có thể lớn lên, như những cỏ dại! Chúng làm chèn ép sự sống ra khỏi chúng ta và phá hủy trái mà Chủ Nhà Vườn đã gầy công tạo dựng trong chúng ta. Trước khi chúng ta biết ra, vườn của chúng ta đã bị lấn chiếm, không còn là một vật đẹp đẻ nữa, không còn là một phản chiếu của sự vinh hiển của Chúa nữa, một nơi làm tươi mới cho những người khác.

Đó là lý do tại sao thật là quan trọng cho chúng ta chăm sóc khu vườn của lòng mình mỗi ngày — tưới nó bằng lời Chúa, nuôi dưởng nó bằng lời cầu nguyện, và nhổ rễ cỏ dại bất cứ nơi nào chúng ta tìm thấy chúng. Nếu bạn đã và đang bỏ bê khu vườn của lòng mình, nó dường nhu là một công việc to tát. Nhưng Chúa Giê-xu đã hứa giúp đở chúng ta:

“Nếy chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín và công bình sẽ tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch khỏi mọi điều gian ác” (1 Giăng 1:9)

Vì chính mục đích này trước hết Ngài đã đến thế gian.

Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng thế gian bắt đầu trong một khu vườn — Vườn Ê-đen. Nơi đó, Đức Chúa Trời đã đi bộ và nói chuyện với con người trong cái mát mẽ của ban ngày. Nhưng A-đam và Ê-va đã kháng cự với Chúa và chối bỏ những mạng lệnh của Ngài. Sự không vâng lời của họ đã làm tan vở mối thông công quí báu với Đức Chúa Trời và đem lại một sự nguyền rủa mà đã ăn thấm cả nhân loại kể từ đó.

Không còn nữa trái đất là một vườn địa đàng, không một cách khó công và dư dật sinh nở bông trái. Có những gai góc và những cỏ dại để tranh đua với, và nó đòi hỏi sự lao công gảy xương sống mới trồng trọt nảy nở. Vẻ đẹp của trái đất đã bị làm mờ đi bở sự chết, bệnh tật và sự sâu mọt toen rét.

Lòng chúng ta cảm nhận được sự ảnh hưởng trong nghĩa thuộc linh, khi những “cỏ dại” của tội lỗi ngăn trở chúng ta không kinh nghiệm được sự hiện diện của Chúa. Tối hậu, chúng có thể dẫn chúng ta đến sự chết và địa ngục — sự ngăn cách đời đời khỏi Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Trời, trong sự nhân từ của Ngài, đã tạo ra một cách cho chúng ta được giải hòa với Ngài.

“Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” (Giăng 3:16)

Chúa Giê-xu đã đến để đánh vở quyền lực của sự rủasả và cứu chúng ta khỏi sự chết. Ngài đã phó mạng sống mình cho chúng ta, và trả giá hình phạt tội lỗi cho chúng ta. Chúng ta có thể “được sanh lại” — không có bản chất tội lỗi mà chúng ta kế tự từ cha mẹ tổ phụ ban đầu, Adam và Ê-va. “Nếu người nào ở trong Đấng Christ, ấy là người được dựng nên mới; sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới!” (2 Cô-rinh-tô 5:17)

Chúa Giê-xu đã trỗi day từ kẻ chết và sống lại đời đời trên Thiên Đàng, nơi mà Ngài đã hứa sẽ dẫn chúng ta đến một ngày nào đó — một thiên đàng mà Chúa đã sắm sẳn cho những ai yêu thương Ngài. Nếu bạn muốn bắt đầu một mối liên hệ cá nhân với Chủ Nhà Vườn — để trở nên một “người được dựng nên mới” trong Đấng Christ, bạn có thể cầu nguyện như thế này:

Chúa yêu thương, con nhận biết con là người có tội đang cần một Cứu Chúa. Con tin rằng Chúa Giê-xu đã chết trên thập giá vì tội lỗi của con. Xin tha thứ cho con. Nhổ bỏ đi tất cả những gì trong đời sống con mà không đẹp lòng Ngài, và giúp con sản sinh những bông trái của Thánh Linh Ngài. Amen.

Chuyển ngữ: TDN

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s