Thượng Đế Mà Bạn Có Thể Biết

Mọi người đều có những câu hỏi về Thượng Đế. Ngài thì giống như là gì? Ngài có thật sự quan tâm tới tôi không? Làm thế nào tôi có thể biết Ngài?

Vào một dịp nọ, một lớp học sinh đang vẽ những bức hình về những người trong Kinh Thánh. Một người trẻ đặc biệt chăm chú vào việc vẽ của cô. “Bạn đang vẻ cái gì vậy?” một người quan sát đã hỏi. “Ồ, tôi đang vẽ một bức tranh về Thượng Đế,” cô đã trả lời một cách tự tin. “À, đó là một ý đẹp,” ông ta trả lời, “nhưng thật sự thì không ai biết Thượng Đế giống như là gì.” “Ồ, họ sẽ biết khi tôi vẽ xong!” cô đã trả lời, và vội vả tiếp tục công việc vẽ của cô.

Hãy suy nghĩ về điều đó trong chốc lát: “Họ sẽ biết Thượng Đế giống như là gì khi tôi vẽ xong.” Có phải một câu nói quá đáng không? Đúng vậy, đối với một đứa bé bốn tuổi. Nhưng không đúng đối với Chúa Giê-xu Christ. Ngài đã đến để chỉ cho chúng ta thấy Thượng Đế. Continue reading “Thượng Đế Mà Bạn Có Thể Biết”