Thượng Đế Mà Bạn Có Thể Biết

Mọi người đều có những câu hỏi về Thượng Đế. Ngài thì giống như là gì? Ngài có thật sự quan tâm tới tôi không? Làm thế nào tôi có thể biết Ngài?

Vào một dịp nọ, một lớp học sinh đang vẽ những bức hình về những người trong Kinh Thánh. Một người trẻ đặc biệt chăm chú vào việc vẽ của cô. “Bạn đang vẻ cái gì vậy?” một người quan sát đã hỏi. “Ồ, tôi đang vẽ một bức tranh về Thượng Đế,” cô đã trả lời một cách tự tin. “À, đó là một ý đẹp,” ông ta trả lời, “nhưng thật sự thì không ai biết Thượng Đế giống như là gì.” “Ồ, họ sẽ biết khi tôi vẽ xong!” cô đã trả lời, và vội vả tiếp tục công việc vẽ của cô.

Hãy suy nghĩ về điều đó trong chốc lát: “Họ sẽ biết Thượng Đế giống như là gì khi tôi vẽ xong.” Có phải một câu nói quá đáng không? Đúng vậy, đối với một đứa bé bốn tuổi. Nhưng không đúng đối với Chúa Giê-xu Christ. Ngài đã đến để chỉ cho chúng ta thấy Thượng Đế.

Một trong những tên đã ban cho Chúa Giê-xu là “Em-ma-nu-ên,” có nghĩa là “Thượng Đế ở cùng chúng ta.” Khi Chúa Giê-xu đã xuống trần gian, Thượng Đế đã ở trên trần gian. Khi Chúa Giê-xu chửa bệnh, thì Thượng Đế đã chửa bệnh. Khin Chúa Giê-xu đã tha thứ cho những kẻ phạm tội, thì Thượng Đế đã tha thứ những kẻ phạm tội. Kinh Thánh nói rằng “Vì chưng Đức Chúa Trời vốn ở trong Đấng Christ, làm cho thế gian lại hòa với Ngài” (2 Cô-rinh-tô 5:19).

Khi Chúa Giê-xu đã đến thế gian, Ngài đã bày tỏ Thượng Đế cách đơn giãn, nhưng bằng những hình ảnh đẹp của lời nói. Ngài đã nói, “Ta là đấng chăn chiên hiền lành Ta là cánh cửa Ta là bánh mì của cuộc sống.”

Đấng chăn chiên hiền lành là một người có tấm lòng mềm mại, đang tìm kiếm từng người đàn ông bị mất, mỗi người đàn bà bị mất trong thế gian rộng lớn và bận rộn. Ngài là cánh cửa. Qua Ngài là sự hiểu biết của Thượng Đế. Ngài là bánh của cuộc sống. Ngài thì cần cho tâm linh bạn cũng như bánh cần cho thân thể bạn.

Trên thập tự ở Calvary, Chúa Giê-xu đã bày tỏ đầy đủ tình yêu của Thượng Đế. Khi Ngài đã chết, Ngài thật ra đã lấy chỗ của chúng ta để cho chúng ta có thể sống. Ở đó Ngài chịu hình phạt mà bạn và tôi đã xứng đáng vì những tội lỗi của chúng ta. Tại sao vậy? Câu trả lời thì rất rõ ràng: “Vì Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16).

Bằng sự sinh ra của Chúa Giê-xu, cuộc sống của Ngài trên thế gian, sự chết của Ngài, và sự sống lại của Ngài từ ngôi mộ, chúng ta có thể biết được Thượng Đế. Ngài hứa rằng: “Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha” (Giăng 14:6).

Bạn có biết Thượng Đế không? Hay bạn chỉ biết về Ngài? Có một sự khác biệt lớn. Bạn có thể biết tất cả những sự kiện thần học nhưng không biết Ngài. Biết Thượng Đế đòi hỏi một đức tin cá nhân vào Con của Ngài và điều mà Ngài đã thực hiện cho bạn. Việc đến với Ngài là sự nhận vào của bạn mà bạn đang quay đi khỏi những tội lỗi của bạn để nhận Chúa Giê-xu như là Đấng Cứu Rỗi và Đức Chúa Trời của bạn.

Chúa Giê-xu Christ mời bạn: “Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy” (Khải Huyền 3:20).

Hãy đến với Đấng Christ hôm nay. Ngài là câu trả lời của Thượng Đế cho những câu hỏi của bạn.

Chuyển ngữ: Ngô Ngọc Di

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s