Những Lời Nổi Tiếng Cuối Cùng

Christin Ditchfield

[ English | Vietnamese ] Dù sớm hay muộn thì nó cũng sẽ xảy đến với tất cả chúng ta. Thời điểm sẽ đến cho chúng ta để lấy hơi thở cuối cùng và qua đời này rồi vào đời kế tiếp. Qua nhiều năm, lịch sử đã ghi lại vài “lời nổi tiếng cuối cùng”

Tôi không bao giờ cảm thấy tốt hơn.
–Douglas Fairbanks, Sr., nam diễn viên điện ảnh
Tôi sắp sửa – hay đang đi đến – cái chết; sự diễn tả nào cũng đúng cả.
–Dominique Bouhours, nhà ngôn ngữ người Pháp
Đừng để cho nó kết thúc giống như vầy. Hãy nói với họ rằng tôi đã nói điều gì đó.
–Pancho Villa, nhà cách mạng người Mê-hi-cô
Tất cả những tài sản của tôi đều cho một phút chốc của thời gian!
–Elizabeth I, Hoàng Hậu của nước Anh
Mọi người đều phải chết, nhưng tôi luôn tin có một trường hợp ngoại lệ mà được làm trong trường hợp của tôi. Bây giờ thì thế nào?
–William Saroyan, Giải Thưởng Pulitzer – tác giả được giải/nhà soạn kịch
Ôi, linh hồn xấu số của tôi, người trở thành cái gì rồi? Người sẽ đi tới đâu?
–Hồng y giáo chủ, Mazarin
Cho đến lúc này, tôi đã nghĩ rằng không có Thượng Đế, hay Địa Ngục. Bây giờ tôi biết và cảm thấy rằng có cả hai, và tôi được giải cứu khỏi sự diệt vong bởi sự phán xét công bình của Đấng Toàn Năng. Continue reading “Những Lời Nổi Tiếng Cuối Cùng”