Tìm Kiếm Sự Vui Mừng

John Piper

Bạn có bao giờ biết được sự vui mừng thật chưa? Hiện giờ bạn có niềm vui này trong đời sống của bạn không? Nếu bạn đang tìm kiếm cho sự thỏa mãn, cho sự vui mừng thật, hãy vui lòng đọc tiếp – bài này có thể giúp bạn trong sự tìm kiếm của bạn.Đức Chúa Trời Đã Tạo Nên Chúng Ta Vì Sự Vinh Hiển Của Ngài.

“Hãy đem các con trai ta về từ nơi xa, và đem các con gái ta về từ nơi đầu cùng đất,… những người mà ta đã dựng nên họ vì vinh hiển ta (Ê-sai 43:6-7).

Thượng Đế đã tạo nên chúng ta để làm nổi bật sự vĩ đại của Ngài – giống như cách các kính viễn vọng phóng to các ngôi sao lên. Ngài đã dựng nên chúng ta để thể hiện sự tốt lành, sự thật, vẻ đẹp, sự khôn ngoan, và công bình của Ngài. Sự thể hiện lớn nhất về vinh hiển của Thượng Đế bắt nguồn từ sự vui thoả sâu xa trong tất cả những gì của Ngài. Điều này có nghĩa là Thượng Đế được sự khen ngợi và chúng ta được sự vui thỏa. Thượng Đế đã tạo dựng chúng ta nên Ngài được vinh hiển nhiều nhất trong chúng ta khi chúng ta được thoả mãn nhất trong Ngài. Continue reading “Tìm Kiếm Sự Vui Mừng”

Advertisement