Còn Điều Gì Hơn Trong Cuộc Sống Nữa Không?

Bất kể điều gì mà bất cứ người nào đó cố gắng nói với chúng ta, chúng ta đều biết rằng còn có nhiều điều nữa trong cuộc sống hơn những gì mà chúng ta thấy bằng mắt của chúng ta, nghe bằng đôi tai của chúng ta, hay cảm giác bằng những giác quan của chúng ta. Bằng cách nào đó trong tự nhiên của chúng ta, chúng ta tin rằng có điều gì đó lớn hơn chính bản thân chúng ta, rồi tìm đến và cầu khẩn tới một quyền năng cao hơn.

Chúng ta đã thấy bằng chứng của siêu nhiên xung quanh chúng ta – sự can thiệp hay bảo vệ siêu phàm, quyền năng chữa bịnh qua lời cầu nguyện. Những việc kinh ngạc xảy ra mỗi ngày mà không thể bỏ qua được như chỉ là sự ngẫu nhiên hay cơ hội thường tình. Có rất nhiều điều bí ẩn và mầu nhiệm mà chưa có bác sĩ hay khoa học gia có thể giải thích được. Continue reading “Còn Điều Gì Hơn Trong Cuộc Sống Nữa Không?”