Quý Hơn Vàng

Christin Ditchfield

Năm nay, hàng ngàn thể tháo gia từ hầu hết mỗi quốc gia trên thế giới sẽ được hồi phục với cuộc thi đấu nổi tiếng trên thế giới — Thế Vận Hội. Ở đó những người giỏi nhất sẽ thi đấu vì sự yêu chuộng thể thao, vì danh dự của quốc gia họ, và vì sự hy vọng của “sự vinh danh muôn thuở” — cơ hội để viết tên của họ vào những cuốn sách lịch sử và được nhớ mãi vì những thành tích vượt bực của họ.

Trong sự mong mỏi vì …, những cầu thủ này đương đầu với nhiều thử thách. Họ cống hiến hết cuộc đời của họ để huấn luyện cho cuộc thi đấu. Họ hy sinh thời gian với những bạn bè và gia đình để tập trung vào sự phát triển những năng khiếu của họ. Những giá trả của sự chỉ dẫn và trang bị có thể là không thể tưởng. Những áp lực căng thẳng của sự thi đấu làm hao mòn thân thể và tinh thần. Continue reading “Quý Hơn Vàng”