Ngày Mai Có Thể Quá Trể

George Sweeting

Ngày xửa ngày xưa một lần nọ, một hoàng tử đã kêu người giám hộ của anh ta chuẩn bị cho anh cuộc đời phía bên kia.”Còn rất nhiều thời gian để chuẩn bị cho điều đó khi ngài lớn tuổi,” người giám hộ trả lời.

“Không!” hoàng tử la lên. “Ta đã đến nghĩa trang và đo những mồ mã, và có nhiều người chết sớm hơn ta.”

Chàng hoàng tử là người khôn ngoan, bởi vì Kinh Thánh nói rằng, “song ngày mai sẽ ra thế nà0, anh em chẳng biết! Vì sự sống của anh em là chi? Chẳng qua như hơi nước, hiện ra một lát rồi lại tan ngay” (Gia-cơ 4:14). Ngày mai có thể quá trể để thật sự nhận Thượng Đế vào! Continue reading “Ngày Mai Có Thể Quá Trể”

Advertisement