Cho Một Đoạn Đường Dài

Christin Ditchfield

Không có điều gì giống như là sự tự do trên con đường rộng mở…. Không có văn phòng ngột ngạt, không có những chồng giấy tờ làm việc, không có người giám sát xem chừng bạn mỗi năm phút. Ra ngoài trên con đường, bạn tự do – tự do để làm những sự chọn lựa của chính bạn và là chính bạn.Dĩ nhiên, có lúc con đường dài một tí. Bạn nhớ những người thân yêu của bạn. Gia thông đông đúc hay thời tết xấu. Thiết bị của bạn bị hư. Bạn cuối cùng lại tiếp tục, nhưng chỉ thấy những dặm đường trống vắng kéo dài trước bạn như là vô tận. Sự cô đơn có thể tràn ngập – không nói đến sự cám dỗ.

Vào những lúc như vậy, bạn muốn bạn có một người bạn, người để chia xẻ cuộc hành trình. Người nào đó để có bầu bạn – và đi đúng đường. Người để ở cùng, không phải chỉ cho một đoạn đường ngắn, nhưng cho một đoạn đường dài. Continue reading “Cho Một Đoạn Đường Dài”