Danh Sách Của Bạn Để Kiểm Đồ Khi Gặp Tai Họa

Billy Graham

  • Bình Nước
  • Đèn Pin
  • Máy Ra-đi-ô
  • Thêm Những Cục Pin
  • Thùng đựng đồ Y-tế
  • Những Cái Mền
  • Máy Phát Điện

Nếu những thành phố ở quốc gia của bạn bị nhắm bởi những tên lửa hay những đội thả bom của quân thù, bạn sẽ làm gì? Bạn sẽ phản ứng thế nào nếu một trận động đất cắt mất hết những mối thông tinh, nước, và những nguồn cung cấp điện? Bạn sẽ làm gì nếu một nhóm người bạo động cầm giữ bạn làm con tin? Hay nếu một cơn bão tàn phá nhà của bạn? Continue reading “Danh Sách Của Bạn Để Kiểm Đồ Khi Gặp Tai Họa”