Trong Sự Tìm Chân Lý

Josh McDowell

Có một số người với cả lòng thành hơn ngay cả tôi trong bao cố gắng – mà không thành công – để tìm ý nghĩa, chân lý và mục đích cho cuộc sống.Nhưng tại trường đại học tôi có để ý thấy một nhóm người – tám sinh viên và hai viên chức ban phân khoa – với cái gì đó là lạ. Dường như họ biết rõ lý do và điều họ tin. Tôi muốn điều mà tôi đã thấy.

Hai tuần sau, trong lúc đang ngồi chung với một số người trong nhóm liên hội sinh viên, cuộc nói chuyện bắt đầu tập trung về Thượng đế. Tôi hơi khó chịu, vì nghĩ rằng điều đó chẳng có vẻ trí thức gì hết. Và tuy vậy cũng hơi thắc mắc.

Dựa lưng vào ghế, tôi hỏi một người sinh viên, “Cho tôi nghe, điều gì đã làm cho cô khác hẳn với những người khác?”

Cô nhìn thẳng vào mắt tôi với một nụ cười và nói: “Giê-xu Christ!” Continue reading “Trong Sự Tìm Chân Lý”