Còn Điều Gì Hơn Trong Cuộc Sống Nữa Không?

Bất kể điều gì mà bất cứ người nào đó cố gắng nói với chúng ta, chúng ta đều biết rằng còn có nhiều điều nữa trong cuộc sống hơn những gì mà chúng ta thấy bằng mắt của chúng ta, nghe bằng đôi tai của chúng ta, hay cảm giác bằng những giác quan của chúng ta. Bằng cách nào đó trong tự nhiên của chúng ta, chúng ta tin rằng có điều gì đó lớn hơn chính bản thân chúng ta, rồi tìm đến và cầu khẩn tới một quyền năng cao hơn.

Chúng ta đã thấy bằng chứng của siêu nhiên xung quanh chúng ta – sự can thiệp hay bảo vệ siêu phàm, quyền năng chữa bịnh qua lời cầu nguyện. Những việc kinh ngạc xảy ra mỗi ngày mà không thể bỏ qua được như chỉ là sự ngẫu nhiên hay cơ hội thường tình. Có rất nhiều điều bí ẩn và mầu nhiệm mà chưa có bác sĩ hay khoa học gia có thể giải thích được.

Kinh Thánh xác nhận rằng chúng ta, thực tế, là những sinh vật có linh hồn – những thể xác của chúng ta bao gồm những linh hồn bất diệt (Tê-sa-lô-ni-ca 3:11). Chúng ta được tạo nên để sống đời đời. (Vì thế chúng ta luôn luôn bị ngạc nhiên bởi thời gian trôi qua cách nhanh chóng – nó dường như trái tự nhiên đối với chúng ta, bởi vì nó là như vậy!) Kinh Thánh nói với chúng ta rằng có những sinh vật siêu nhân mà được tạo nên để bảo vệ chúng ta và xem chừng chúng ta (Thi-Thiên 91:11-12). Những việc siêu nhân thật sự có xảy ra. Và, đúng vậy, có quyền năng tuyệt diệu trong lời cầu nguyện (Gia-cơ 5:16). Kinh Thánh cũng giải thích rằng nơi nào quyền năng đến – Người nào sắp đặt những sự kiện phi thường – Người mà đã tạo dựng nên nhân loại và những thiên thần, là Tác Giả của Cuộc Sống:

” Ôi! chỉ một mình Chúa là Đức Giê-hô-va có một không hai; Chúa đã dựng nên các từng trời, và trời của các từng trời, cùng toàn cơ binh của nó, trái đất và các vật ở trên nó, biển và muôn vật ở dưới nó Chúa bảo tồn những vật ấy, và cơ binh của các từng trời đều thờ lạy Chúa” (Nê-hê-mi 9:6). “Loài người là gì, mà Chúa nhớ đến? Con loài người là chi, mà Chúa thăm viếng nó?” (Thi-Thiên 8:4).

Nó thật là chướng-mắt lắm, phải không? Thượng Đế của vũ trụ thật sự quan tâm cho chúng ta. Ngài đã tạo dựng từng mỗi chúng ta với khả năng để chia xẻ một quan hệ mật thiết và cá nhân với Ngài. Và Ngài đã tạo dựng chúng ta như những sinh vật hằng hữu, vì thế mà chúng ta có thể thưởng thức mối quan hệ với Ngài mãi mãi trên Thiên Đàng. Nhưng quá thường, chúng ta lại bỏ qua lời mời vinh quang này. Chúng ta vừa lòng với một chút hơn một sự nhận biết siêu nhiên về Ngài. Chúng ta đã sống cuộc dời dựa vào những nguyên tắc của chính chúng ta, trong ý riêng của chúng ta, không có nghỉ gì đến Người mà đã ban cuộc đời này cho chúng ta (Rô-ma 3:10-11).

Kinh Thánh gọi điều đó là “tội lỗi.” Và bởi vì không có điều gì bị làm dơ bởi tội lỗi mà lại có thể vào sự hiện diện thánh thiện của Thượng Đế, chúng ta sẽ hiểu rằng chính chúng ta bị kết tội đến điều mà chúng ta biết là sự chết (cả thể xác lẫn tâm linh) – là sự chia cách đời đời khỏi Thượng Đế (Rô-ma 3:23, 6:23).

Nhưng Thượng Đế trong sự thương xót của Ngài đã tạo nên một con đường để cứu chúng ta khỏi địa ngục này về sự tự tạo của chúng ta. Bạn có lẽ đã nghe Kinh Thánh nói rằng: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16).

Thượng Đế đã gởi Con của Ngài để chết trên thập tự giá thay cho hình phạt của những tội lỗi chúng ta. Bởi vì Ngài đã yêu chúng ta, Chúa Giê-xu đã chịu lấy hình phạt thay cho chúng ta. Nhưng bởi vì Chúa Giê-xu chính Ngài không có tội, nên sự chết không thể giữ Ngài lại dưới mộ. Ngài đã sống lại từ sự chết, phá tan quyền lực của tội lỗi một lần và cho tất cả.

” Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác” (1 Giăng 1:9). Đức tin vào Chúa Giê-xu là con đường duy nhất mà bất cứ ai cũng có thể được làm trong sạch đủ và công bình đủ để bước đến trước Thượng Đế. Chúa Giê-xu đã giải thích, “Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha” (Giăng 14:6). “Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu” (Công-vụ cách Sứ Đồ 4:12). “Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình” (Ê-phê-sô 2:8-9).

Khi Chúa Giê-xu tha thứ cho những tội lỗi của chúng ta, chúng hoàn toàn sẽ được lau sạch – bôi – rữa sạch đi. Đức Thánh Linh Thánh Khiết của Thượng Đế đến và sống trong chúng ta, và chúng ta kinh nghiệm sự hiện diện của Ngài trong một cách mới. Chúng ta cảm giác được sự gần gủi của Ngài như chưa bao giờ xảy ra trước đây. Và quan trọng nhất, chúng ta có một sự bảo toàn mà khi thời gian của chúng ta trên trái đất này chấm dứt, thì chúng ta sẽ sống đời đời trên Thiên Đàng – một nơi quá đẹp mà không thể định nghĩa sự diễn tả (1 Cô-rinh-tô 2:9).

Còn nhiều điều trong cuộc sống thật nhiều hơn nữa! Để kinh nghiệm sự thật này cho chính bạn, hãy cầu nguyện vài điều giống như vầy:

Thưa Chúa, con đã và đang thiếu mất. Có quá nhiều điều trong cuộc sống hơn mà con đã hiểu biết trước đây. Con bây giờ biết rằng con là một tội nhân, đang cần một Đấng Cứu Rỗi. Cám ơn Ngài đã ban Con của Ngài là Chúa Giê-xu để chết trên thập tự giá cho con. Ngài gởi Đức Thánh Linh của Ngài để sống trong con. Con muốn biết Ngài một cách cá nhân – cũng giống như Ngài đã biết con rồi. Hãy giúp con tôn kính Ngài trong cuộc đời con. A-men.

Chuyển ngữ: Ngô Ngọc Di

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s