Những Lời Nổi Tiếng Cuối Cùng

Christin Ditchfield

[ English | Vietnamese ] Dù sớm hay muộn thì nó cũng sẽ xảy đến với tất cả chúng ta. Thời điểm sẽ đến cho chúng ta để lấy hơi thở cuối cùng và qua đời này rồi vào đời kế tiếp. Qua nhiều năm, lịch sử đã ghi lại vài “lời nổi tiếng cuối cùng”

Tôi không bao giờ cảm thấy tốt hơn.
–Douglas Fairbanks, Sr., nam diễn viên điện ảnh
Tôi sắp sửa – hay đang đi đến – cái chết; sự diễn tả nào cũng đúng cả.
–Dominique Bouhours, nhà ngôn ngữ người Pháp
Đừng để cho nó kết thúc giống như vầy. Hãy nói với họ rằng tôi đã nói điều gì đó.
–Pancho Villa, nhà cách mạng người Mê-hi-cô
Tất cả những tài sản của tôi đều cho một phút chốc của thời gian!
–Elizabeth I, Hoàng Hậu của nước Anh
Mọi người đều phải chết, nhưng tôi luôn tin có một trường hợp ngoại lệ mà được làm trong trường hợp của tôi. Bây giờ thì thế nào?
–William Saroyan, Giải Thưởng Pulitzer – tác giả được giải/nhà soạn kịch
Ôi, linh hồn xấu số của tôi, người trở thành cái gì rồi? Người sẽ đi tới đâu?
–Hồng y giáo chủ, Mazarin
Cho đến lúc này, tôi đã nghĩ rằng không có Thượng Đế, hay Địa Ngục. Bây giờ tôi biết và cảm thấy rằng có cả hai, và tôi được giải cứu khỏi sự diệt vong bởi sự phán xét công bình của Đấng Toàn Năng.
–Ông Thomas Scott, Bộ trưởng tài chánh nước Anh
Tôi chết một cách khó khăn, nhưng tôi không sợ để đi đến đó.
–George Washington, Tổng Thống của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ
Tôi vẫn còn ở trong vùng đất của sự chết; Tôi sẽ sớm vào vùng đất của sự sống.
–John Newton, người buôn bán nô lệ đã trở thành mục sư và nhà viết nhạc thánh

Những lời này đã được biểu lộ bởi những người nam và người nữ đang đứng gần trên ngưỡng cửa của sự vĩnh viễn. Vài người thì được chuẩn bị. Họ đã hòa thuận lại với Thượng Đế. Nhưng những người khác thì hoàn toàn mất cảnh giác. Họ chưa sẵn sàng để đi. Những giây phút cuối cùng của họ được phá hủy với sự không chắc chắn – dù khiếp kinh và sợ hãi.

Kinh Thánh nói rằng, “Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét” (Hê-bơ-rơ 9:27). Mỗi người trong chúng ta đều đã phạm tội – chúng ta tất cả đều thiếu mất sự công bình và tiêu chuẩn thánh thiện của Thượng Đế. Tội lỗi đó cuối cùng dẫn đến sự chết và địa ngục – sự chia rẽ đời đời khỏi Thượng Đế. Bằng lòng tốt và sự nhân từ của Ngài, Thượng Đế đã lập nên một cách cho chúng ta để được hàn gắn lại với chính Ngài. Giăng 3:16 nói điều đó với chúng ta, “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.”

Chúa Giê-xu đã thế chổ của chúng ta. Ngài đã chết trên thập tự giá để thay cho hình phạt của tội lỗi chúng ta. Trong Giăng 11:25-26, Ngài đã hứa rằng, ” Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi. Còn ai sống và tin ta thì không hề chết ”

Khi Ngài bị treo trên thập tự giá, Chúa Giê-xu đã kêu lớn rằng, ” Hỡi Cha, tôi giao linh hồn lại trong tay Cha” (Lu-ca 23:46). Ngài đã làm nó xảy ra cho chúng ta có thể làm giống như vậy. Khi thời điểm đến, những lời cuối cùng của chúng ta có thể là những lời về hy vọng và niềm tin, đức tin. Chúng ta có thể nhìn về phía trước của quê hương tương lai của chúng ta trên thiên đàng, nơi mà chúng ta sẽ kinh nghiệm một niềm vui vững chắc và sự bình an vững bền mà sẽ kéo dài vô tận.

Thay vì khiếp kinh và sợ hãi, cái chết trở thành con đường qua đi của chúng ta để tới một thế giới vinh hiển mới. Kinh Thánh nói với chúng ta rằng, “Song le, như có chép rằng: Ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe, và lòng người chưa nghĩ đến, nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến Ngài” (1 Cô-rinh-tô 2:9).

Nếu bạn chưa nhận Chúa Giê-xu Christ vào như là Đấng Cứu Rỗi của bạn, đừng để nó tới ngày khác! Hãy dành thời gian ngay bây giờ để mời Ngài vào trong cuộc đời bạn. Hãy thú nhận những tội lỗi của bạn. Hãy nhận sự tha thứ của Ngài và món quà của cuộc sống đời đời.

Bạn có thể cầu nguyện vài điều như vầy:

Thưa Chúa Giê-xu, con biết rằng con là một tội nhân đang cần một Đấng Cứu Rỗi. Ngay bây giờ con từ bỏ những tội lỗi của con và nhân Ngài vào cuộc đời con. Cám ơn Ngài cho sự hy sinh cuộc đời của Ngài để cứu con, rồi sống lại để con có thể sống đời đời trên thiên đàng với Ngài. Hãy giúp con sống cuộc đời trong cách mà làm vui lòng Ngài, trong bất cứ khoảng thời gian nào mà Ngài cho con nơi đây trên thế gian. A-men.

Chuyển ngữ: Ngô Ngọc Di

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s