Kỳ Định Cho Mọi Việc

Christin Ditchfield

Kinh Thánh nói với chúng ta rằng có một kỳ định cho mọi việc – tốt và xấu. Cuộc đời có những lúc thăng và những lúc trầm của nó. Bất cứ là lý do nào của cuộc đời mà bạn sẽ tìm thấy chính bạn trong đó, một điều chắc chắn là: bây giờ là thời điểm để đặt tấm lòng của bạn đúng với Thượng Đế. “Kìa, hiện nay là thì thuận tiện; kìa, hiện nay là ngày cứu rỗi!” (2 Cô-rinh-tô 6:2).Vì Kinh Thánh cũng nói rằng, “Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét” (Hê-bơ-rơ 9:27). Không có ai trong chúng ta biết khi nào thời gian của chúng ta sẽ đến – khi nào chúng ta sẽ phải đứng trước Thượng Đế và trả lời thế nào chúng ta đã sống những cuộc đời của chúng ta. Chúng ta tất cả đều đã phạm tội. Mỗi người trong chúng ta đã thiếu mất những tiêu chuẩn công bình và thánh khiết của Thượng Đế. Rằng tội lỗi cuối cùng đưa đến sự chết và địa ngục – chia cách mãi mãi khỏi Thượng Đế. Nhưng trong sự thương xót và nhân từ của Ngài, Thượng Đế đã tạo nên một cách cho chúng ta được hàn gắn với Chính Ngài. Giăng 3:16 giải thích rằng, “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.”

Chúa Giê-xu đã đến để cứu chúng ta khỏi tội lỗi của chúng ta và khỏi chính chúng ta. Ngài đã chết trên thập tự giá để trả giá cho hình phạt của chúng ta. Vì Ngài mà chúng ta có thể được tha thứ và hồi phục lại mối quan hệ đúng với Thượng Đế. Trong Giăng 11:25-26, Chúa Giê-xu đã hứa rằng, “Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi. Còn ai sống và tin ta thì không hề chết.”

Qua những kỳ định của những cuộc đời thế gian của chúng ta, chúng ta có thể giữ lấy niềm hy vọng quý giá này. Ngày từng ngày, chúng ta có thể rút ra sự an ủi và sức mạnh từ mối quan hệ của chúng ta với Thượng Đế. Và chúng ta có thể nhìn về phía quê hương tương lai của chúng ta trên Thiên Đàng, nơi mà chúng ta sẽ kinh nghiệm sự vui mừng không thể diễn tả được và sự bình an không lay chuyển được mà sẽ kéo dài mãi mãi đến vô tận. Kinh Thánh nói với chúng ta rằng, “Song le, như có chép rằng: Ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe, Và lòng người chưa nghĩ đến, Nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến Ngài” (1 Cô-rinh-tô 2:9).

Nếu bạn chưa nhận Chúa Giê-xu Christ như là Đấng Cứu Rỗi của bạn, đừng để nó kéo dài thêm một ngày nữa! Lấy thời gian ngay bây giờ để mời Ngài vào trong đời bạn. Hãy thú nhận những tội lội của bạn. Hãy nhận lấy sự tha thứ của Ngài và món quà về cuộc sống đời đời. Bạn có thể cầu nguyện vài điều như vầy:

Chúa Giê-xu thân mến, con biết rằng con là người có tội đang cần một Đấng Cứu Rỗi. Bây giờ con từ bỏ những tội lỗi của con và nhận Ngài vào trong đời con. Cám ơn Ngài vì hy sinh cuộc đời Ngài để cứu con, rồi sống lại để con có thể sống đời đời trên Thiên Đàng với Ngài. Hãy giúp con sống từng lúc của cuộc đời con trong một cách mà làm vui lòng Ngài. A-men.

Chuyển ngữ: Ngô Ngọc Di

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s