Giê-xu này là ai?

Mô tả ngắn: Nhiều người tin rằng Chúa Giê-xu chỉ là một người thầy đạo đức cao cả hay là một nhà cách mạng mà thôi. Nhưng Chúa Giê-xu là hơn thế. Bài này trả lời câu hỏi cũ kỹ này bằng những lời của chính Chúa Giê-xu và trình bày Tin lành để đọc giả có thể tìm hiểu Chúa Giê-xu một cách cá nhân.

Trọn bản văn:

Chúa Giê-xu là một thầy giáo đạo đức cao cả.

Câu nói khôn ngoan như là, “Hãy làm cho kẻ khác những gì các ngươi muốn người ta làm cho mình” được Chúa Giê-xu nói ra đầu tiên cách đây hai ngàn năm (Ma-thi-ơ 7:12).

Chúa Giê-xu là một nhà cách mạng có quan tâm đến sự công chính trong xã hội.

Chúa Giê-xu sống để “tuyên khai sự tự do cho những kẻ bị kiềm kẹp và phục hồi nhản quan cho kẻ mù, để giải thoát những kẻ bị chèn ép,” thường chịu đựng sự chế giểu vì giao tiếp với những kẻ nghèo và những kẻ bị ném ra ngoài vòng xã hội (Lu-ca 4:18).

Chúa Giê-xu là một người tốt bụng và một người bạn có lòng nhân từ.

Chúa Giê-xu đã mời những người chung quanh mình, “Hởi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi sự yên nghỉ” (Ma-thi-ơ 11:28). Ngài đã hứa, “Ai đến với ta ta sẽ không bao giờ bỏ ra ngoài” (Giăng 6:37).

Chúa Giê-xu là tất cả những điều này. Nhưng Ngài còn là hơn thế nữa.

Chúa Giê-xu là Chúa

Đoàn dân nghe những lời dạy của Chúa Giê-xu rất ngạc nhiên bởi vì “Ngài dạy họ như một người có thẩm quyền” (Mác 1:22). Họ nhận biết rằng Chúa Giê-xu hơn là một vị triết gia hay một học giả. Những lời của Ngài là có thật: “Vì ta đến từ Đức Chúa Trời, ta và Đức Chúa Cha là một” (Giăng 8:42, 10:30).

Chúa Giê-xu là một của lễ dâng sẳn lòng.

Như Đức Chúa Trời, Chúa Giê-xu biết rằng nhân loại sẽ chết bởi vì tội lỗi của nó. Nhưng bởi tình yêu của Ngài dành cho chúng ta, Ngài đã đến với thế gian “để ban cho sự sống của Ngài là lễ chuộc tội cho nhiều người” (Ma-thi-ơ 20:28). Chúa Giê-xu đã gánh trên Ngài hình phạt cho tội lỗi của chúng ta, giải thích rằng, “Ta là người chăn hiền lành. Người chăn hiền lành phó sự sống mình cho con chiên” (Giăng 10:11). Đó là lý do Ngài bỏ thân mình để bị giết trên cây thập tự.

Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Thế sống lại.

Ba ngày sau khi bị đóng đinh trên thập tự giá, Chúa Giê-xu đã sống lại, đập vở quyền năng của sự chết. Chúa Giê-xu tuyên xưng, “Ta là sự sống lại và sự sống. Hễ ai tin ta, dù đã chết nhưng vẫn còn sống, và ai còn sống và tin ta sẽ không bao giờ chết” (Giăng 11:25-26).

Sự chết và sự sống lại của Chúa Giê-xu làm cho bạn và tôi có thể hưởng được sự sống vĩnh hằng với Chúa trên thiên đàng. Chúa Giê-xu nói, “Ta là đường đi, và lẽ thật, và sự sống. Chẳng bởi ta, không ai đến được cùng cha” (Giăng 14:6). Nếu bạn tin rằng Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời, rằng Ngài đã sẳn lòng chịu chết để gánh lấy hình phạt cho tội lỗi của bạn, và rằng Ngài đã sống lại để bạn có được sự sống vĩnh cửu, tôi xin mời bạn thưa chuyện với Chúa ngay bây giờ từ đáy lòng mình. Bạn có thể nói như vầy:

Chúa Giê-xu yêu thương, cảm ơn Ngài đã yêu thương con nhiều đến nổi Ngài đã chọn chết thế cho con. Từ nay con quay khỏi tội lỗi của mình và mời Ngài vào trong đời sống của con làm Chúa Cứu Rỗi của con. Xin giúp con sống theo cách đẹp lòng Ngài cho đến khi con có thể ở trong nước thiên đàng với Ngài. Amen.

Chuyển ngữ: TDN

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s