Sự Đời Đời

Có bao giờ bạn cảm thấy như mình đang bị kẹt mãi mãi giữa giao thông không? Hãy tưởng tượng xem bạn sẽ cảm thấy thế nào khi bạn đang ngồi trong một trong 18 TRIỆU chiếc xe giữa một sự kẹt xe lâu nhất đã được tường thuật lại, dọc theo biên giới miền Đông-Tây nước Đức vào ngày 12 tháng Tư, năm 1990.

Có thể bạn đã vỗ tay và vỗ tay sau một buổi hòa nhạc tuyệt vời, và không muốn những người trình diễn rời sân khấu – giống như khán giả đã tung hô người ca sĩ ô-pê-ra Placido Domingo cho một kỷ luật trình diễn trong một giờ và hai mươi phút, với 101 sự kêu kéo màn!

Khi bạn còn là một đứa trẻ, bạn có bao giờ thử đứng thăng bằng trên một bàn chân trong thời gian không? Một người đàn ông ở Sri Lanka đã làm điều này trong 76 giờ và 40 phút.

Bạn có bao giờ hắt hơi mà dường như nó không ngừng không? Một cô bé mười hai tuổi đã bắt đầu hắt hơi vào ngày 13 tháng Giêng, năm 1981, và đã không ngừng cho tới ngày 16 tháng Chín, năm 1983. Tất cả là 978 ngày! (Hãy đọc thêm về những sự thật này tại mạng lưới http://www.guinnessworldrecords.com)

Những điều này có vẻ như là một sự vĩnh viễn, phải không? Từ điển định nghĩa sự vĩnh viễn như là “giai đoạn vô tận và không chấm dứt của thời gian.” Điều mà tiếp diễn ngày này qua ngày kia – và mãi mãi. Bạn có biết Kinh Thánh nói rằng Thượng Đế đã “khiến cho sự đời đời ở nơi lòng loài người” (Truyền-đạo 3:11). Ngài đã tạo dựng nên chúng ta để sống cho sự đời đời – mãi mãi. Sự thật là sự sống của chúng ta trên thế gian này sẽ có ngày kết thúc. Những thân thể của chúng ta sẽ chết đi. Nhưng những linh hồn của chúng ta – những tâm linh của chúng ta – sẽ tiếp tục sống mãi mãi. Không có sự cuối cùng.

Điều không thể tin được, có phải không? Khó mà nhận thức được. Mọi điều mà chúng ta trải qua trong cuộc đời này, dù sớm hay muộn thì cũng sẽ kết thúc. Nhưng chính chúng ta thì không. Chúng ta sẽ luôn tồn tại, cho sự vĩnh viễn. Đó không phải là điều mà chúng ta chọn – đó là cách mà chúng ta đã được tạo dựng nên.

Một điều thuộc về chúng ta là: nơi nào chúng ta sẽ sống với sự đời đời đó. Kinh Thánh nói với chúng ta rằng: “Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét” (Hê-bơ-rơ 9:27). Kinh Thánh giải thích rằng mỗi một người trong chúng ta đã phạm tội – chúng thiếu mất sự công bình và tiêu chuẩn thánh của Thượng Đế. Tội lỗi đó là điều mà cuối cùng đã dẫn chúng ta đến sự chết và địa ngục, bị cách xa Thượng đế mãi mãi, bị đuổi ra khỏi sự hiện diện của Ngài, sống sự vĩnh viễn một mình trong khổ sở và đau đớn.

Trong sự tốt lành và thương xót của Ngài, Thượng Đế đã tạo nên một con đường để cứu chúng ta khỏi sự đau khổ đó. Giăng 3:16 giải thích rằng: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.”

Thượng Đế đã ban Chúa Giê-xu để chịu thế hình phạt cho chúng ta – để chết trên thập tự giá và chuộc lấy hình phạt vì tội lỗi của chúng ta. Trong Giăng 11:25-26, Chúa Giê-xu đã hứa, “Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi. Còn ai sống và tin ta thì không hề chết.”

Bởi Chúa Giê-xu, chúng ta có thể chọn để sống đời đời với Thượng Đế trên Thiên Đàng, một nơi quá đẹp mà không thể diễn tả hết được. “Ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe, Và lòng người chưa nghĩ đến, Nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến Ngài” (1 Cô-rinh-tô 2:9). Nơi đó chúng ta sẽ luôn kinh nghiệm được sự vui mừng, sự bình an, và tình yêu không tả được!

Nơi nào bạn muốn sống đời đời? Sự lựa chọn là tùy thuộc vào bạn! Nếu bạn muốn biết chắc rằng những tội lỗi của bạn được tha thứ và bạn sẽ sống mãi mãi trên Thiên Đàng, thì hãy cầu nguyện vài điều như vầy:

Thưa Chúa Giê-xu, con thú nhận rằng con là một tội nhân đang cần đến một Đấng Cứu Rỗi. Cám ơn Ngài đã hy sinh cuộc đời của Ngài để cứu con, rồi sống lại để con có thể sống đời đời trên Thiên Đàng với Ngài. Bây giờ con từ bỏ những tội lỗi của con và mời Ngài vào cuộc đời con. Hãy giúp con sống trong cách mà làm Ngài vui lòng, cho bất cứ thời gian bao lâu mà Ngài ban cho con trên thế gian. A-men.

Chuyển ngữ: Ngô Ngọc Di

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s