Hãy Nói “Có” Với Cuộc Sống.

Bạn có biết rằng Thượng Đế có một kế hoạch tuyệt vời cho bạn không? Chúa Giê -xu phán:” Ta đã đến, hầu cho [chiên] được sự sống và được sự sống dư dật.” (Giăng 10:10). Đây là những gì mà Lời của Thượng Đế, tức Kinh Thánh, nói về Tin Lành này.

1. Kế Hoạch Của Thượng Đế – Bình An Và Sự Sống

Thượng Đế yêu bạn và Ngài muốn bạn kinh nghiệm đầy đủ về sự bình an và cuộc sống mà chỉ mình Ngài mới có thể đem đến cho bạn. Kinh Thánh chép: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài (tức là Chúa Giê- xu), hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” (Giăng 3:16)

2. Vấn Đề Của Nhân Loại – Sự Xa Cách

Được bình an với Thượng Đế không phải là một điều tự nhiên mà có, bởi vì bản chất của con người đã bị ngăn cách với Thượng Đế. Kinh Thánh chép:” Vì mọi người đều đã phạm tội thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời ” (Rô-ma 3:23). Rô-ma 6:23 còn nói thêm: “Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta.” Nhân loại cố gắng xóa đi sự ngăn cách này bằng nhiều cách nhưng họ không có một chút hy vọng thành công nào.

3. Cách Giải Quyết Của Thượng Đế – Thập Tự Giá

Tình yêu của Thượng Đế đã nối liền sự ngăn cách giữaThượng Đế và nhân loại. Khi Chúa Giê-xu chết trên cây thập tự và sống lại từ trong mồ mả, Ngài đã chịu chết thay những tội lỗi của chúng ta. Trong Kinh Thánh, Chúa Giê xu phán rằng: “Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.” (Giăng 14:6).

4. Sự Đáp Ứng Của Chúng Ta – Tiếp Nhận Chúa Giê-xu Cơ-đốc

Thượng Đế mời gọi chúng ta đáp lại tình yêu của Ngài bằng cách bước qua chiếc cầu trong sự tin cậy vào Chúa Giê-xu Christ. Điều này có nghĩa là chấp nhận sự chết của Chúa Giê-xu trên cây gỗ làm giá chuộc cho những tội lỗi của cá nhân chúng ta và nhận Ngài làm Cứu Chúa và Chủ tể của đời sống mình. Kinh thánh chép: “Nhưng hễ ai đã nhận Ngài (Chúa Giê-xu Christ), thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài” Giăng 1:12)

5. Thượng Đế Mời Gọi Bạn:

Ăn năn (xoay bỏ những tội lỗi của bạn), bằng cách lấy đức tin tiếp nhận Chúa Giê-xu Cơ-đốc vào lòng bạn và cuộc đời bạn, và vâng phục Ngài như là Chủ tể của đời sống bạn.

Bạn Sẽ Trã Lời Có Với Sự Sống Này Phải Không? Khi Đó Hãy Cầu Nguyện:

Thượng Đế ôi, con biết con là một tội nhân. Bây giờ con ăn năn và quay bỏ những tội lỗi mình. Con tin rằng Chúa Giê-xu Christ đã chết vì những tội lỗi con, Ngài đã sống lại từ trong mồ mả, và sống đời đời. Con mở lòng mình ra tiếp nhận Chúa Giê-xu Christ làm Cứu Chúa của con. Con muốn bước theo Ngài như là vị Chủ tể của đời sống con. Cám ơn Chúa đã cứu con. Trong Danh Chúa Giê xu, Amen.

Do Thắng Lê chuyển ngữ.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s