Sự Tự Do Lâu Dài

Christin Ditchfield, Thomas Kinkade

“Chúng ta giữ những điều thật để làm chứng cho chính chúng ta, rằng tất cả loài người được dựng nên trong bình đẵng, họ được ban cho bởi Đấng Tạo Hóa của họ với những Quyền chắc chắn không thể chuyển nhượng được, trong những điều này là Cuộc Sống, Quyền Tự Do, và mưu cầu Hạnh Phúc.” — Bản Tuyên Ngôn Độc Lập

Liên Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ là một quốc gia được xây dựng trên nguyên tắc của tự do. Những Ông Cha Sáng Lập đã tin rằng đàn ông và đàn bà có quyền tự do để nhóm họp, tự do phát ngôn, tự do để biện hộ cho chính họ, và tự do để thờ phượng Thượng Đế theo những tiếng gọi của chính những lương tâm họ. Hơn 200 năm qua, quốc gia của chúng ta đã đi xa tới những giai đoạn kỳ lạ để bảo vệ và duy trì những sự tự do mà chúng ta thưởng thức hôm nay. Với sự trôi qua của thời gian, chúng ta đã lớn lên thành thói quen với những tự do này – chúng ta nghĩ chúng như là việc đương nhiên. Chúng ta còn giả dụ chúng là như vậy.

Nhưng khi chúng ta được nhắc nhở gần đây, sự tự do và an toàn của chúng ta không thể không bị tấn công. Quyền tự do là cách sống của chúng ta, và bây giờ cách sống đó đang bị đe dọa. Lịch sử ghi lại sự lớn lên và sụp đổ của nhiều quốc gia, nhiều nền văn hóa, nhiều dân tộc. Khi chúng ta quan sát những nguy hiểm đang chạm trán với chúng ta, chúng ta bị đối diện với một câu hỏi đe dọa: “Liệu tự do của chúng ta sẽ bền vững không?”

Thực tế là sự tự do có thể chiến thắng và sự tự do có thể bị mất đi. Chúng ta không có những sự bảo đãm cho tương lai. Không nghi ngờ khi những tấm lòng của chúng ta lớn lên cách nặng nề.

Chỉ có một sự tự do mà sẽ kéo dài mãi mãi, chỉ một sự tự do mà có thể sẽ không bao giờ bị lấy mất đi khỏi chúng ta. Đó là sự tự do của Linh Hồn – sự tự do mà đến từ sự sở hữu một mối quan hệ riêng tư với Chúa Giê-xu Christ.

Kinh Thánh nói với chúng ta rằng chúng ta tất cả đều trong sự ràng buộc tới điều mà xa tồi tệ hơn là một chính quyền lừa đảo hay một quốc gia thù nghịch. Chúng ta sống trong ràng buộc của tội lỗi – sự tối tăm của chính những tấm lòng chúng ta. Những thất bại và lỗi lầm của chúng ta, sự bất tuân cố ý của chúng ta đối với những quy tắc của Thượng Đế – điều này chia rẽ chúng ta với Ngài. Thái độ của chúng ta thiếu mất những tiêu chuẩn linh thiêng và công bằng của Ngài. Tội lỗi, mà biến chúng ta thành nô lệ, cuối cùng sẽ đưa đến sự chết và địa ngục, một sự xa cách đời đời với Thượng Đế.

Nhưng Thượng Đế muốn giải phóng chúng ta khỏi tội lỗi. Ngài mong muốn hàn gắn với chúng ta. Trong tình yêu của Ngài cho chúng ta, Ngài đã tìm ra một cách: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16).

Thượng Đế đã ban Chúa Giê-Xu Con của Ngài để chết trên thập tư giá thay cho hình phạt vì tội lỗi của chúng ta. Bởi vì Chúa Giê-xu đã chết thế chổ của chúng ta, chúng ta có thể được tha thứ. Chúng ta có thể tự do khỏi quyền lực của sự phạm tội và sự chết. Chúng ta có thể được tự do khỏi tội và sợ hãi. “Vậy nếu Con buông tha các ngươi, các ngươi sẽ thật được tự do” (Giăng 3:36).

Nếu chúng ta đặt niềm tin của chúng ta vào Ngài, chúng ta có thể đối diện với bất cứ điều gì tương lai nắm giữ với sự tin chắc – biết rằng những tấm lòng của chúng ta là đúng với Thượng Đế. Ngài đang ở với chúng ta. Ngài sẽ ban thêm sức và chấp nhận chúng ta. Và khi cuộc đời của chúng ta trên thế gian này đi đến lúc cuối cùng, chúng ta sẽ được liên kết với Thượng Đế trên Thiên Đàng. Nơi đó chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự vui mừng không diễn tả được và sự bình an không lay chuyển được được mà sẽ chấm dứt ở vô tận.

Điều này thật sự là “sự tự do lâu dài”.

Nếu bạn muốn kinh nghiệm sự tự do mà đến từ sự hiểu biết về Chúa Giê-xu Christ, bạn có thể cầu nguyện vài điều như vầy:

Chúa Giê-xu thân mến, con biết rằng con là một tội nhân, đang cần một Đấng Cứu Rỗi. Xin hãy vui lòng tha thứ cho con. Con tin Ngài là Con của Thượng Đế. Cám ơn Ngài đã chết trên thập tự giá để cho con được tự do khỏi tội lỗi. Hãy giúp con sộng trong sự tự do đó từng ngày. Hãy làm đầy lòng con với sự vui mừng và bình an của Ngài cũng như là giúp con học để tin vào Ngài. A-men.”

Chuyển ngữ: Ngô Ngọc Di

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s