Làm Thế Nào Để Trưởng Thành Trong Đời Sống Cơ Đốc

[ English | Vietnamese ]

Hãy Chắc Chắn về Được Cứu Rỗi của Bạn

Không ai có thể trưởng thành tâm linh mà thiếu sứ đảm bảo được cứu chuộc của mình. Cảm nhận rằng bạn là một Cơ Đốc Nhân hay hy vọng rằng bạn đến Thiên Đàng sẽ không bao giờ cho bạn tâm trí bình an mà bạn ngay thẳng với Thượng Đế. Kinh Thánh dạy rằng một người tiếp nhận Đức Chúa Jêsus Christ là Đấng Cứu Thế thì nên biết rằng mình có:

Đảm Bảo của Sự Cứu Rỗi. “Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin Danh Ngài” (Giăng 1:12).

Sự Tha Tội. “Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là Đấng thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác” (1 Giăng 1:19).

Sự Tin Chắc về Sự Sống Đời Đời. “Ta viết những điều nầy cho các con, hầu cho các con biết mình có sự sống đời đời, là kẻ nào tin đến danh Con Đức Chúa Trời” (1 Giăng 5:13).

Hãy Làm Theo Cuốn Sách Hướng Dẫn của Thượng Đế

Kinh Thánh là sách sự sống được Thượng Đế yêu thương viết. Trong đó Ngài cung cấp những nguyên tắc cơ bản, sự hướng dẫn, và cảm hóa cho sự sống.

Hãy biệt riêng thì giờ đọc Kinh Thánh mỗi ngày. Hãy bắt đầu ngồi đọc ít nhất một chương từ Phúc Âm Giăng. Sau đó đọc sách Công Vụ Các Sứ Đồ và Rô-ma trước khi chuyển qua các Phúc Âm khác. Hãy kêu cầu Thượng Đế giúp bạn hiểu được và vâng lời những gì Ngài dạy bạn.

Khi bạn đọc, hãy tự hỏi những câu hỏi nầy:

  • Những lẽ thật chính trong chương nầy là gì?
  • Tôi học biết gì về Đức Chúa Cha, Đức Chúa Jêsus Christ, hay Đức Thánh Linh?
  • Có ví dụ nào cho tôi làm theo? Tội lỗi để tránh? Một lời hứa để tuyên bố?

Rồi hãy nói chuyện với Thượng Đế trong lời cầu nguyện về những gì bạn khám phá. Hãy ca ngợi Ngài về những điều bạn học biết về Ngài. Hãy tuyên xưng tội lỗi được tỏ ra trong đời sống bạn. Hãy trình dâng những nhu cầu của bạn và của người khác. Hãy cám ơn Ngài về những lời hứa của Ngài.

Trưởng Thành với các Cơ Đốc Nhân khác

Là một thành viên của gia đình Thượng Đế, tình thông công trong hội thánh địa phương là quan trọng để phát triển tâm linh của bạn. Hãy kêu cầu Thượng Đế dẫn dắt bạn đến nhà thờ nơi mà bạn có thể học từ Kinh Thánh và chia xẻ trong giờ thờ phượng và cầu nguyện và hầu việc.

Khi xem xét hội thánh thích hợp, hãy tìm kiếm một hội thánh dạy rằng Kinh Thánh là Lời của Đức Chúa Trời, năng quyền cuối cùng của chúng ta, và rằng Đức Chúa Jêsus Christ là Con Trai của Thượng Đế, đã chết và sống lại để ban sự cứu rỗi cho chúng ta.

Hãy Tôn Đấng Christ làm Chủ của Cuộc Đời Bạn

  1. Hãy xoay bỏ tội lỗi. Đức Chúa Jêsus Christ là Chủ mới của bạn. Ngài đã giải phóng bạn ra khỏi ách nô lệ của bản tánh tội lỗi của bạn. Bạn vẫn sẽ bị cám dỗ phạm tội, nhưng bây giờ bạn có quyền năng siêu nhiên để phản kháng lại. Mỗi ngày hãy khám nhiều hơn về quyền năng của Ngài bằng cách kêu cầu Thượng Đế xóa sạch bạn khỏi tội lỗi và ban Thần Linh của Ngài cho bạn. Chiến thắng những suy nghĩ và những thói quen tội lỗi sẽ không tự động đến. Hãy bước đi bằng đức tin và vâng lời, rồi bạn sẽ học biết làm sao để làm Ngài hài lòng.
  2. Hãy thường cầu nguyện. Cầu nguyện là sống đạo của bạn hướng về Thượng Đế. Hãy nói chuyện với Thượng Đế suốt ngày. Hãy trao tất cả những nan đề của bạn cho Ngài. Ngài quan tâm mọi điều bạn làm. Đừng để tội lỗi làm nản chí và đánh bại bạn. Nếu bạn phạm tội, hãy nhanh chóng xưng tội và xưng nhận sự tha thứ được mua chuộc bằng huyết của Đấng Christ.
  3. Hãy chia xẻ niềm tin. Hãy chia xẻ về Đấng Christ với những người khác. Một đời sống Cơ Đốc sống động là dễ lan khắp.
  4. Hãy hầu việc Đấng Christ hết lòng. Hãy tìm kiếm những cơ hội hầu việc Ngài ở hội thánh bạn và trong đời sống hằng ngày của bạn. Thậm chí Ngài có thể biến những nhiệm vụ bình thường theo những cách để làm quy vinh hiển về Ngài.

Do Lê Ái Huệ chuyển ngữ

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s