Lời Cầu Nguyện Trong Ngày Tạ Ơn

Kính lạy Chúa, một lần nữa khi con ngồi tại bàn ăn trong ngày lễ Tạ Ơn, con muốn cám ơn Ngài vì sự tốt lành của Ngài đã ban cho con.

Cám ơn Ngài vì thỏa đáp những nhu cầu của con mỗi ngày – về thức ăn, chốn ở và quần áo. Và thêm nhiều điều hơn nữa Ngài cung cấp mà con thường nhận chúng như là sẵn có.

Cám ơn Ngài đã ban cho con gia đình và những người bạn để làm cuộc sống con được trọn vẹn. Cám ơn Ngài, vì dù khi chúng con ở cách xa hàng dặm, chúng con được ràng buộc bởi những sợi dây của tình yêu Ngài.

Và con cám ơn Ngài vì con sống trong một đất nước nơi mà con tự do thờ phượng Ngài và đọc Lời Ngài.

Trên hết, con xin cám ơn Ngài vì con Trai của Ngài, là Chúa Giê-xu Christ, người mà là “Sự Sáng của thế gian”. Khi con hướng về Chúa Giê-xu, thì Người đã khỏa lấp nơi ô tối của linh hồn con bằng sự sáng của tình yêu Ngài.

Cám ơn Ngài vì Người không những chết thế cho những tội lỗi của con, mà Người còn sống hôm nay bên cạnh Ngài – nghe tiếng kêu cầu của con và chuẩn bị nhà cho con trên Thiên Đàng.

Cám ơn Ngài vì Người đã đến thế gian nầy và ngự trị trong đời sống con như là Đấng Cứu Rỗi, là Đức Chúa Trời, và là Thượng Đế.

Cám ơn Ngài về tất cả mọi điều mà Ngài ban cho con như là một Cơ-đốc nhân: Đức Thánh Linh là sự hiện diện của Ngài trong cuộc đời con, Kinh Thánh là ngọn đèn cho đường lối con, những người bạn Cơ-đốc thì nâng đỡ và giúp đỡ con.

Cám ơn Ngài vì con có thể đối diện với tương lai với niềm hy vọng vì Chúa Giê-xu đang sống cho con.

Chúa ôi! Con sung mãn làm sao! Cám ơn Ngài vì Ngài là mọi sự đối với con.

“Khá cảm tạ Ngài, chúc tụng danh của Ngài. Vì Đức Giê Hô Va là thiện; sự nhân từ Ngài hằng có mãi mãi, Và sự thành tín Ngài còn đến đời đời” (Thi Thiên 100: 4-5).

Do Lê Ái Huệ chuyển ngữ.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s