Tại Sao Điều Nầy Xảy Ra Với Tôi?

Có lẽ câu hỏi nầy tột đỉnh trong tâm trí của bạn. Có lẽ bệnh tật xảy đến cuộc đời của bạn với nỗi đau đớn và tốn kém của nó. Hay có thể là cái chết đánh mất người yêu thương của bạn. Có lẽ cuộc xung đột gia đình đã gây nên nỗi khốn khổ và bất hạnh vào trong gia đình của bạn. Bạn tự hỏi cuộc sống có đáng sống không, và tự hỏi, “Tại sao là tôi?”

Đó là câu hỏi hay. Bạn có thể tự hỏi Thượng Đế đang trừng phạt bạn vì điều gì đó mà bạn đã làm. Trong lúc điều nầy có thể là thật, thì rõ ràng không phải là lý do chính. Nếu mục đích chính của Thượng Đế là sự trừng phạt, thì Ngài sẽ cất lấy mạng sống của bạn.

Bạn hỏi, “Tại sao điều nầy xảy ra với tôi?”

Câu trả lời là Thượng Đế muốn nói chuyện với bạn. Ngài cố gắng nói chuyện với bạn trước đây, nhưng hễ mà những sự việc trôi chảy, thì bạn có thể không lắng nghe Ngài.

Nếu bạn chưa hề được sanh lại, Thượng Đế muốn bạn quay về với chỉ một mình Ngài và xin Ngài cứu bạn.

Kinh Thánh có chép, “Theo như đã định cho loài người, phải chết một lần rồi chịu phán xét” (Hê-bơ-rơ 9: 27). “Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 3:23). Nếu bạn chết trong những tội lỗi của bạn, bạn sẽ trải qua cõi đời đời trong hỏa ngục.

Nhưng “Chúa không muốn cho một người nào chết mất” (II Phi-e-rơ 3:9). Vì vậy, Ngài sai Con trai của Ngài, là Đức Chúa Giê-xu Christ, chết trên cây Thập Tự vì những tội lỗi của chúng ta, điều mà chúng ta có thể được tha thứ, nếu chúng ta kêu cầu Ngài. “Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Huống chi nay chúng ta đã nhờ huyết Ngài được xưng công bình, thì sẽ nhờ Ngài được cứu khỏi cơn thạnh nộ là dường nào!” (Rô-ma 5:8-9).

Đức Chúa Giê-xu Christ đã sống lại từ trong kẻ chết vào ngày thứ ba. Đây là sứ điệp mà Thượng Đế muốn chúng ta biết — và tin: ” Vậy, nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giê-xu ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu; vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi.” (Rô-ma 10:9-10).

Thượng Đế đang chờ tha thứ cho bạn. Nhưng bây giờ sự chọn lựa là của bạn. Nếu bạn từ chối Ngài, thì bạn sẽ đối diện nhiều thất vọng hơn trong đời sống nầy, và nỗi đau buồn mãi mãi trong đời sau.

Nếu bạn quay khỏi những tội lỗi của bạn, hãy cầu xin Thượng Đế tha thứ cho bạn, và tiếp nhận Đức Chúa Giê-xu Christ là Cứu Chúa và Chủ, thì bạn có thể được tha thứ. Bạn không được hứa ban cho một đời sống dễ dàng trên đất, nhưng Thượng Đế có thể thêm sức cho bạn trong mỗi lần bị thử thách, và bạn sẽ được đảm bảo niềm vui vĩnh cửu trên Thiên Đàng.

Do Lê Ái Huệ chuyển ngữ.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s