Làm thế nào để chia xẻ đức tin của bạn trong Chúa

Mô tả ngắn: Trình bày sáu nguyên tắc để giúp các tín đồ đi ra với đức tin và chia xẻ tin lành của Đức Chúa Jêsus.

Trọn bản văn:

Vậy bạn muốn làm chứng! Tôi cũng vậy, nhưng tôi đã không có một chút ý niệm nào về cách làm chứng mà không vấp phải ngón chân mình trong quá trình. Continue reading “Làm thế nào để chia xẻ đức tin của bạn trong Chúa”