Thiên Đàng

Christin Ditchfield

Thiên Đàng“Song le, như có chép rằng: Ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe, Và lòng người chưa nghĩ đến, Nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến Ngài” (1 Cô-rinh-tô 2:9).

Thiên Đàng. Một nơi thật đẹp mà nó không thể tả xiết. Một hy vọng quá vinh quang, nó vượt ra khỏi khả năng của chúng ta để nhận thức hết được. Một tình yêu quá cao quý mà không có điều trên thế giới này có thể so sánh được. Continue reading “Thiên Đàng”

Advertisement

Có một Đức Chúa Trời không?

Dr. J. Allen Blair

Mô tả ngắn: Tất cả những tạo vật—những ngôi sao và bầu trời, mặt đất và biển cả, ngay cả cơ thể con người—ban cho bằng cớ rằng có một Đấng Tạo Hóa.

Trọn bản văn: “Mỗi người mà thực sự quan tâm đến sự theo đuổi của khoa học trở nên tin rằng một linh tính được bày tỏ trong các định luật của vũ trụ—một linh tánh vô cùng siêu thượng hơn cả linh tính của con người, và một linh tính mà trong sự hiện diện của nó chúng ta với những quyền năng khiêm nhường phải cảm thấy nhún nhường.” –Albert Einstein Continue reading “Có một Đức Chúa Trời không?”