Thiên Đàng

Christin Ditchfield

Thiên Đàng“Song le, như có chép rằng: Ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe, Và lòng người chưa nghĩ đến, Nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến Ngài” (1 Cô-rinh-tô 2:9).

Thiên Đàng. Một nơi thật đẹp mà nó không thể tả xiết. Một hy vọng quá vinh quang, nó vượt ra khỏi khả năng của chúng ta để nhận thức hết được. Một tình yêu quá cao quý mà không có điều trên thế giới này có thể so sánh được.

” Tôi nghe một tiếng lớn từ nơi ngai mà đến, nói rằng: nầy, đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người! Ngài sẽ ở với chúng, và chúng sẽ làm dân Ngài; chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng. Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết ,cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa; Đêm không còn nữa” (Khải Huyền 21:3-4; 22:4).

Không còn sự tối tăm. Không còn sự sợ hãi. Không còn xấu xa. Chỉ còn lại sự bình an không lung lay và sự vui mừng không thể diễn tả được. Nó thật tuyệt vời phải không?

Trong thành phố thiên đàng của Thượng Đế, chúng ta sẽ thấy “sông nước sự sống, trong như lưu ly, từ ngôi Đức Chúa Trời giữa phố thành” Bên cạnh con sông là cây của sự sống, đang nảy sinh ra trái của nó tháng này qua tháng nọ. “Và những lá cây đó dùng để chữa lành cho các dân.” (Khải Huyền 22:1-2). Chính bản thân của thành phố chói sáng với sự rực rỡ “giống như của một viên bửu thạch, như bích ngọc sáng suốt” (Khải Huyền 21:11). Thành phố thiên đàng này “cũng không cần mặt trời, mặt trăng để soi sáng; vì vinh hiển của Đức Chúa Trời chói lói cho, kẻ ô uế, người làm điều gớm ghiếc và nói dối không hề được vào thành” (Khải Huyền 21:23, 27).

Nhưng đó là vấn đề. Bởi sự tự nhiên con người của chúng ta, bạn và tôi thì “không trong sạch.” Kinh Thánh nói với chúng ta rằng “tất cả đều phạm tội và thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 3:23). “Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không” (Rô-ma 3:10). Và “tiền công của tội lỗi là sự chết” – sự chia cách mãi mãi khỏi Thượng Đế (Rô-ma 6:23). Chúng ta không thể vào trong sự hiện diện thánh thiện của Ngài.

Làm thế nào chúng ta có thể hy vọng để vào Thiên Đàng?
” Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16).

Thượng Đế đã ban Con của Ngài là Chúa Giê-xu xuống chết trên thập tự giá để chuộc lấy hình phạt cho những tội lỗi của chúng ta. Bởi vì Ngài đã yêu chúng ta, Chúa Giê-xu đã lấy hình phạt thế chổ của chúng ta. Bởi vì chính Chúa Giê-xu không có tội, sự chết đã không thể giữ Ngài trong ngôi mộ. Ngài đã sống dậy từ sự chết, phá tan quyền lực của tội lỗi một lần và cho tất cả. “Chẳng còn có sự nguyền rủa nữa ” (Khải Huyền 22:3).

Lời Kinh Thánh hứa rằng, “Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác” (1 Giăng 1:9).

Niềm tin trong Chúa Giê-xu Christ là con đường duy nhất mà bất cứ ai có thể được làm trong sạch và công bình đủ để vào Thiên Đàng. Chúa Giê-xu đã giải thích, “Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha” (Giăng 14:6). “Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu” (Công-vụ các Sứ Đồ 14:6). “Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình” (Ê-phê-sô 2:8-9).

Khi Chúa Giê-xu tha thức cho những tội lỗi của chúng ta, chúng hoàn toàn được lau sạch – bôi xóa – rửa sạch. Khi Thượng Đế nhìn vào chúng ta, Ngài chỉ thấy vẻ đẹp và thánh thiện của Chúa Giê-xu. Chúng ta đứng trong sạch trước Ngài. Kinh Thánh nói rằng tên của chúng ta sẽ được viết vào trong “Sách của Sự Sống.” Khi thời gian của chúng ta trên trái đất ngày đến lúc cuối, chúng ta không phải sợ hãi cho sự chết. Chúng ta sẽ được hoan nghênh vào trong Thiên Đàng với những cánh tay mở rộng – Chính Chúa Giê-xu sẽ đón chúng ta ở đó.

Ngài đã ban cho chúng ta sự bảo đãm ơn huệ này: “Lòng các ngươi chớ hề bối rối; hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa . Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. 14:3 Khi ta đã đi, và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó” (Giăng 14:1-3).

Trong Thiên Đàng – một nơi thật là đẹp! Một hy vọng thật là vinh quang! Một tình yêu thật lạ lùng! Nếu bạn muốn kinh nghiệm được những sự vui mừng của Thiên Đàng ngày nào đó, bạn có thể cầu nguyện vài lời như vầy:

Kính thưa Chúa Giê-xu, con biết rằng con là người có tội đang cần một Đấng Cứu Rỗi. Cám ơn Ngài cho sự hy sinh cuộc đời của Ngài để cứu con, rồi sống lại mà nhờ đó con có thể sống mãi trên Thiên Đàng với Ngài. Con từ bỏ tội lỗi của con và mời Ngài vào trong đời con. Xin hãy giúp con sống trong cách mà làm vui lòng Ngài, cho bất cứ thời gian mà Ngài cho con có ở đây trên trái đất. A-men.

Chuyển ngữ: Ngô Ngọc Di

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s