Ta Là Đường Đi, Lẽ Thật, và Sự Sống

Billy Graham
Trong những năm qua, tôi đã nói chuyện với hàng nghìn người đã hỏi tôi làm thế nào để tìm thấy con đường đến Thượng Đế. Vài người trong số đó đã ngồi trong những hàng ghế nhà thờ cả đời họ nhưng chưa bao giờ biết Đức Chúa Trời một cách cá nhân. Một số khác cố tìm cho được ý nghĩa tối thượng bằng mọi phương pháp khác nhau nhưng chưa bao giờ tìm được điều mà họ đang kiếm tìm, đó là sự thanh thản trong tâm hồn. Một vài người đơn giản nhận ra rằng cuộc đời họ đang thiếu vắng một điều gì đó rất quan trọng.

Kinh Thánh dạy rằng, ý thức về sự thiếu vắng này khởi nguồn từ việc chúng ta đang sống trong một thế giới sa ngã, mà trong đó tất cả chúng ta đã bị tật nguyền bởi bản chất tội lỗi: “vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 3:23). Và cho dù nỗ lực hết mình, chúng ta vẫn không thể cất đi gánh nặng ám ảnh của tội lỗi đã phân rẽ chúng ta với Đấng Tạo Hóa của mình.

Thượng Đế đã sai con Ngài đến để giải quyết nan đề của chúng ta. “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16).

Đức Chúa Giê-xu Christ đã tạo nên con đường đến Thượng Đế qua sự chết của Ngài trên Thập Tự Giá. Ngài đã chuộc sự cứu rỗi của chúng ta bằng cách đổ huyết Ngài ra. Sự chết và sự sống lại của Ngài đã hình thành một giao ước mới và đời đời giữa Đức Chúa Trời và nhân loại.

Chúa Giê-xu phán với các môn đồ Ngài rằng: “Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha” (Giăng 14:6. Ngài không đơn thuần chỉ ra con đường đến Thượng Đế. Chính Ngài tuyên bố mình là con đường duy nhất đến cùng Cha và nguồn của lẽ thật và sự sống đời đời.

Con đường đến với Đức Chúa Trời là qua đức tin cá nhân trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Sự chấp nhận Đấng Christ bằng trí tuệ thì không đủ. Bạn phải đến với Ngài, xác định quay lưng lại với những điều không đẹp lòng Ngài, với một niềm tin hoàn toàn vào quyền năng cứu chuộc của Đấng Christ dành cho bạn.

Đấng Christ hứa với những ai đến với Ngài: “Ai nghe lời ta mà tin Đấng đã sai ta, thì được sự sống đời đời, và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống” (Giăng 5:24)

Hôm nay bạn có thể đến với Ngài bằng cách dâng cuộc đời và tấm lòng bạn cho Đấng Christ. Kinh Thánh có chép: “Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài” (Giăng 1:12).

Ngay tại chỗ của bạn hiện giờ, bạn có thể cầu nguyện như thế này: “Kính lạy Chúa, con biết con đã phạm tội và cần sự tha thứ của Ngài. Con tin rằng Đức Chúa Giê-xu Christ đã chết cho con và đã sống lại từ sự chết. Con xin mời Ngài vào đời sống con, làm Chủ và Cứu Chứa của con.”

Nếu bạn chân thành đặt niềm tin của mình nơi Đấng Christ, Thượng Đế hứa không chỉ tha thứ cho bạn, nhưng Ngài cũng tiếp nhận bạn vào gia đình của Ngài. Đó là sự khám phá vĩ đại nhất mà bạn tìm được!

Chuyển ngữ: Ivy Trần

Ngày Mai Có Thể Quá Trể

George Sweeting

Ngày xửa ngày xưa một lần nọ, một hoàng tử đã kêu người giám hộ của anh ta chuẩn bị cho anh cuộc đời phía bên kia.”Còn rất nhiều thời gian để chuẩn bị cho điều đó khi ngài lớn tuổi,” người giám hộ trả lời.

“Không!” hoàng tử la lên. “Ta đã đến nghĩa trang và đo những mồ mã, và có nhiều người chết sớm hơn ta.”

Chàng hoàng tử là người khôn ngoan, bởi vì Kinh Thánh nói rằng, “song ngày mai sẽ ra thế nà0, anh em chẳng biết! Vì sự sống của anh em là chi? Chẳng qua như hơi nước, hiện ra một lát rồi lại tan ngay” (Gia-cơ 4:14). Ngày mai có thể quá trể để thật sự nhận Thượng Đế vào!

Có lần một cái tranh biếm họa đã được xuất bản trong ba phần. Trong cảnh đầu tiên, có một người đàn ông trẻ ngồi tại một cái bàn. Ở nơi vai của anh ta có Chúa Giê-xu đứng và đang mời anh ta đến để được cứu. Một cách lịch sự anh ta đã nói với Thượng Đế rằng anh vừa mới bắt đầu sự nghiệp của anh ta và không có thời gian cho bất cứ điều nào khác.

Cảnh thứ hai diễn tả một người đàn ông trung niên. Oâng ta nặng nề hơn và ăn mặc chỉnh tề, và cái bàn lớn hơn của ông ta được bao phủ với những tờ giấy và những bản tường trình. Một lần nữa, Đấng Christ đã đứng tại nới cùi chỏ của ông ta. Nhưng cũng vậy, người đàn ông này đã trả lời giống như người đầu tiên – không có thời gian, bận rộn, để ngày mai.

Cái cảnh cuối cùng diễn tả một ông già tóc bạc ngồi tại bàn của ông ta. Tại nơi vai của ông ta không phải Đấng Cứu Rỗi đang đứng, nhưng là một bóng ma hốc hác lòi xương của Thần Chết. Thần Chết, đang nói với giọng trống rỗng, đã tuyên bố, “Ta đã đến để mang ngươi đi.” Nhà thương mại, với đôi mắt run sợ, trả lời, “Hãy đi xa, Thần Chết. Tôi không đi với ông.” Nhưng Thần Chết đã từ chối để bỏ đi, và người đàn ông đã bi đi vào vô tận mà không có Thượng Đế.

Ngày mai là văn bia hợp lý cho nhiều mồ mã.

Ngày mai nghe có vẻ ngây thơ, nhưng nó có thể là từ ngữ nguy hiểm nhất của cuộc đời.

Ngày mai là cánh cửa kẻ dọc có chốt mà đã đẩy nhiều người ra khỏi Thiên Đàng.

Thượng Đế không bao giờ hứa với chúng ta ngày mai. Kinh Thánh nài xin, “Chớ khoe khoang về ngày mai hiện nay là ngày cứu rỗi” (Châm Ngôn 27:1a; 2 Cô-rinh-tô 6:2b). Những người mà dự tính ăn năn tội và trở về với Đấng Christ ngày mai thì có thể chết hôm nay!

Hãysẵn sàng! Cho điều gì? “Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét” (Hê-bơ-rơ 9:27). Chỉ có sự chuẩn bị cho ngày mai là cách sử dụng đúng của hôm nay.

Hãy sẵn sàng! Như thế nào? Thượng Đế đã ban cho con đường của sự cứu rỗi. Chúa Giê-xu Christ, Con của Thượng Đế, đã chết để cứu chúng ta khỏi những tội lỗi của chúng ta và đã sống lại từ sự chết để ban cho chúng ta cuộc đời mới. Qua đức tin vào Ngài, bạn có thể được chuẩn bị cho cuộc đời phía bên kia.

Chúa Giê-xu hứa, ” Ai nghe lời ta mà tin Đấng đã sai ta, thì được sự sống đời đời, và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống” (Giăng 5:24).

Hãy sẵn sàng! Khi nào? ” Kìa, hiện nay là thì thuận tiện; kìa, hiện nay là ngày cứu rỗi!” (2 Cô-rinh-tô 6:2). Ngay bây giờ! Ngày mai có thể là quá trể!

Chuyển ngữ: Ngô Ngọc Di

Tái Sanh

Richard Scheel

Nếu bạn hỏi những người bạn mình là làm thế nào để được lên Thiên Đàng, số trả lời mà bạn nhận được có lẽ sẽ nhiều như là số bạn bè mà bạn có. Có người sẽ gợi ý rằng bạn nên giữ Luật Vàng; người khác có lẽ nói bạn nên sống theo Mười Điều Răng; những người khác khuyên nên cầu nguyện, hoặc dâng tiền cho nhà thờ và cho người nghèo, hoặc bạn nên “chỉ làm hết sức mình.”Nhưng khi đối diện với điều thật quan trọng như là sự sống vĩnh cữu và Thiên Đàng, thì điều mà bạn cần là hơn ngay cả chỉ những ý kiến của bạn bè. Bạn cần chân lý thật!

Khi nhìn vào Kinh Thánh chúng ta đọc, “Chúa Giê-xu phán, nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời…. Các ngươi phải sanh lại” (Giăng 3:3,7).

“Sanh lại?” có lẽ nghe lạ lùng đối với bạn. Đó có nghĩa là gì? Để giải thích điều này, hãy xem coi Kinh Thánh nói gì.

Lời của Đức Chúa Trời, trước nhất, rất xác thực. Dạy rằng không ai bởi việc làm lành hoặc ngay cả sự tu đạo của chính mình mà vào được cửa Thiên Đàng. Kinh Thánh cho thấy tình trạng thật của con người chúng ta là: ” Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không ….. Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức chúa Trời” (Rô-ma 3:10,23). Kinh nghiệm bản thân cũng dạy chúng ta rằng hết tất cả mọi người mình đều đã làm sai luật của Thượng Đế và cũng chẳng ai “đã làm hết sức mình cả.”

Kinh Thánh chuẩn đoán tình trạng con người rất rõ. Chúng ta, bởi bản chất tự nhiên, là “đã chết vì lầm lồi và tội ác mình,” ” xa cách sự sống của Đức Chúa Trời.” kể như là “không có sự sống” (Ê-phê-sô 2:1; 4:18). Cũng như một thân thể mà không có sức sống thì coi như là thân thể chết, vậy hễ ai cách biệt khỏi sự sống của Thượng Đế thì theo như được tả trong Thánh Kinh là sự chết về thuộc linh.

Cách biệt khỏi Thượng Đế, chết trong sự vi phạm và tội lỗi của mình, chúng ta không thể hy vọng vào Thiên Đàng. Chúng ta cần sự sống mới, được tẩy sạch khỏi tội lỗi và hình phạt của nó. Chúng ta cần phải được phục hòa lại trong mối tương giao với Thượng Đế. Chúng ta phải được sanh vào trong một sự sống mới – đó là chúng ta phải được tái sanh.

Chúa Giê-xu Christ đã đến để ban cho chúng ta sự sống mới này. Ngài phán, “ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật.” (Giăng 10:10). Sự nhận lãnh sự sống mà Chúa Giê-xu có thể ban cho chính là sự tái sinh.

Điều mà thật vượt quá sức mình có thể hiểu biết là khi chúng ta nghĩ về tình yêu thương của Thượng Đế đối với chúng ta. Thượng Đế đã sai Con Ngài là Chúa Giê-xu Christ từ cõi Trời vinh hiển để đến với nhân loại và trả giá cho hình phạt của tội lỗi chúng ta. Ấy là tình yêu rộng mở của Thượng Đế tới chúng ta! “Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.” (Rô-ma 5:8).

Trên thập tự giá Chúa Giê-xu đã sẵn sàng gánh hết tội lỗi chúng ta và chịu đựng trọn vẹn hình phạt đau đớn tột cùng của sự phán xét công bình của Thượng Đế. Bằng bởi sự chết của chính Chúa Giê-xu đã ban cho sự cứu chuộc chúng ta. Bởi sự sống lại từ cõi chết, Chúa Giê-xu đã phá vỡ quyền lực của sự chết.

Ngày nay Chúa Hồi Sinh Giê-xu ban sự sống mới cho những ai nhìn nhận Ngài là Cứu Chúa mình. Ngài hứa, “Ai nghe lời ta mà tin Đấng đã sai ta, thì được sự sống đời đời, và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống” (Giăng 5:24).

Nếu bạn đáp ứng tới Con của Đức Chúa Trời bằng cách nhìn nhận Ngài là Cứu Chúa của mình, bạn có thể có được sự sống đời đời ngay lúc này. Trên nền tảng của Lời Đức Chúa Trời, bạn có được sự đảm bảo rằng Chúa Giê-xu Christ đã gánh chịu hết trọn vẹn hình phạt tội lỗi của bạn. Và bạn được tái sanh vào trong gia đình của Đức Chúa Trời, biết chắc rằng một ngày nào đó bạn sẽ sống đời đời với Chúa của mình trong cõi Thiên Đàng.

“Chừng ấy tức là Đức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta, và sự sống ấy ở trong con Ngài. Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống; ai không có Con Đức Chúa Trời thì không có sự sống” (I Giăng 5:11-12).

Bạn có được tái sanh chưa?

Chuyển ngữ: Phương Đài