Ta Là Đường Đi, Lẽ Thật, và Sự Sống

Billy Graham
Trong những năm qua, tôi đã nói chuyện với hàng nghìn người đã hỏi tôi làm thế nào để tìm thấy con đường đến Thượng Đế. Vài người trong số đó đã ngồi trong những hàng ghế nhà thờ cả đời họ nhưng chưa bao giờ biết Đức Chúa Trời một cách cá nhân. Một số khác cố tìm cho được ý nghĩa tối thượng bằng mọi phương pháp khác nhau nhưng chưa bao giờ tìm được điều mà họ đang kiếm tìm, đó là sự thanh thản trong tâm hồn. Một vài người đơn giản nhận ra rằng cuộc đời họ đang thiếu vắng một điều gì đó rất quan trọng.

Kinh Thánh dạy rằng, ý thức về sự thiếu vắng này khởi nguồn từ việc chúng ta đang sống trong một thế giới sa ngã, mà trong đó tất cả chúng ta đã bị tật nguyền bởi bản chất tội lỗi: “vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 3:23). Và cho dù nỗ lực hết mình, chúng ta vẫn không thể cất đi gánh nặng ám ảnh của tội lỗi đã phân rẽ chúng ta với Đấng Tạo Hóa của mình.

Thượng Đế đã sai con Ngài đến để giải quyết nan đề của chúng ta. “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16).

Đức Chúa Giê-xu Christ đã tạo nên con đường đến Thượng Đế qua sự chết của Ngài trên Thập Tự Giá. Ngài đã chuộc sự cứu rỗi của chúng ta bằng cách đổ huyết Ngài ra. Sự chết và sự sống lại của Ngài đã hình thành một giao ước mới và đời đời giữa Đức Chúa Trời và nhân loại.

Chúa Giê-xu phán với các môn đồ Ngài rằng: “Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha” (Giăng 14:6. Ngài không đơn thuần chỉ ra con đường đến Thượng Đế. Chính Ngài tuyên bố mình là con đường duy nhất đến cùng Cha và nguồn của lẽ thật và sự sống đời đời.

Con đường đến với Đức Chúa Trời là qua đức tin cá nhân trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Sự chấp nhận Đấng Christ bằng trí tuệ thì không đủ. Bạn phải đến với Ngài, xác định quay lưng lại với những điều không đẹp lòng Ngài, với một niềm tin hoàn toàn vào quyền năng cứu chuộc của Đấng Christ dành cho bạn.

Đấng Christ hứa với những ai đến với Ngài: “Ai nghe lời ta mà tin Đấng đã sai ta, thì được sự sống đời đời, và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống” (Giăng 5:24)

Hôm nay bạn có thể đến với Ngài bằng cách dâng cuộc đời và tấm lòng bạn cho Đấng Christ. Kinh Thánh có chép: “Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài” (Giăng 1:12).

Ngay tại chỗ của bạn hiện giờ, bạn có thể cầu nguyện như thế này: “Kính lạy Chúa, con biết con đã phạm tội và cần sự tha thứ của Ngài. Con tin rằng Đức Chúa Giê-xu Christ đã chết cho con và đã sống lại từ sự chết. Con xin mời Ngài vào đời sống con, làm Chủ và Cứu Chứa của con.”

Nếu bạn chân thành đặt niềm tin của mình nơi Đấng Christ, Thượng Đế hứa không chỉ tha thứ cho bạn, nhưng Ngài cũng tiếp nhận bạn vào gia đình của Ngài. Đó là sự khám phá vĩ đại nhất mà bạn tìm được!

Chuyển ngữ: Ivy Trần

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s