HỘI THÁNH BOSTON OUTDOOR CAMPING 7/15-17/2016

Cảm tạ Chúa cho ngày trại hè Bồi Linh của HT Boston được vui vẻ, tốt đẹp và phước hạnh trong danh Chúa.  Diển giả trại hè Bồi Linh năm nay là Ms Trần Thiện Minh và Ms Nguyễn Quốc Cường.

This slideshow requires JavaScript.

Advertisement

Đừng Để Bị Bỏ Lại Đằng Sau

Billy Graham

[ English | Vietnamese ]Chúa Giê-xu sẽ trở lại! Kinh Thánh hứa với chúng ta rằng Chúa Giê-xu sẽ trở lại để mang những người vững tin của Ngài đi với Ngài về sống với Ngài trong sự hiện diện vinh hiển của Ngài mãi mãi. Mọi người khác sẽ bị bỏ lại đằng sau để đối diện cơn phẫn nộ và sự phán xét của Ngài. Nếu Chúa Giê-xu trở lại hôm nay, bạn có biết nếu Ngài sẽ mang bạn đi với Ngài lên thiên đàng không? Đây là câu hỏi quan trọng nhất mà bạn sẽ luôn trả lời – làm bất điều gì để làm tương lai của bạn an toàn. Đừng để bị bỏ lại đằng sau!

Chúa Giê-xu đã làm những dự đoán chắc chắn về thời gian trước sự trở lại của Ngài. Ngài đã nói rằng sẽ có những trận động đất, chiến tranh, sự bạo động, sự dễ dãi đạo đức, nỗi khổ não, kẻ chống Chúa Giê-xu, người ta lừa dối lẫn nhau – tất cả dẫn đến Trận chiến đấu quyết liệt cuối cùng.

Những báo chí được viết đầy với những tường thuật của những vụ giết người, những vụ trộm cắp, và những vụ cưỡng hiếp – có một biến động toàn thế giới của sự bạo động và khủng bố. Tất cả những dấu hiệu dường như cho biết rằng điều gì sẽ xảy ra sớm.

Chúa Giê-xu nói rằng, “Sẽ có các điềm lạ trong mặt trời, mặt trăng, cùng các ngôi sao; còn dưới đất, dân các nước sầu-não rối-loạn . Các thế lực trên trời sẽ rúng-động” (Lu-ca 21:25-26). Kinh Thánh nói Thượng Đế rúng-động trái đất một lần nữa.

Nhưng sẽ có vài điều mà sẽ còn lại, sẽ luôn giống như vậy. Chúng là những điều gì?

Thiên nhiên của Thượng Đế không bao giờ thay đổi. Ngài sẽ không thay đổi trong sự thánh khiết và sự công bình của Ngài. Thượng Đế đã nói, “Ta là Đức Giê-hô-va, Ta không hề thay đổi” (Ma-la-chi 3:6).

Thượng Đế là Thượng Đế của sự phán xét. Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời sẽ phán xét những sự cuối cùng trên trái đất. Mỗi sự việc bí mật sẽ được mang ra ánh sáng. Có một ngày cho sự phán xét đang đến. Điều đó vẫn chưa thay đổi.

Thượng sẽ không thay đổi tình yêu của Ngài. Ngài yêu thương bạn. Ngài có một kế hoạch cho cuộc đời của bạn. Đừng để những tin tức nóng bỗng trên báo chí đe dọa bạn. Thượng Đế vẫn còn là vua; Ngài vẫn còn trên ngôi.

Điều nữa mà vẫn chưa thay đổi là Lời của Thượng Đế. “Cỏ cây hoa rụng; nhưng lời của Đức Chúa Trời chúng ta còn mãi đời đời” (Ê-sai 40:8). Lời của Thượng Đế sẽ không thay đổi. Hãy đọc nó mỗi ngày; hãy nghiên cứu nó.

Và tự nhiên con người không thay đổi. Giê-rê-mi nói, “Lòng người ta là dối-trá hơn mọi vật, và rất xấu-xa” (Giê-rê-mi 17:9). Tất cả chúng ta đều là những người có tội – những tội nhân bởi sự sinh sản, những tội nhân bởi sự chọn lựa, những tội nhân bởi thực hành. Chúng ta không thể được giảng hòa với Thượng Đế; chúng ta không thể lên thiên đàng, trừ khi những tội lỗi của chúng ta được tha thứ. Và đó là tại sao ĐẤng Christ đã đến. Đó là tại sao Ngài đã lên trên thập tự giá. Đó là tại sao Ngài đã chiến thắng sự chết bởi sự sống lại của Ngài.

Và lời hứa về sự trở lại của Ngài vẫn không thay đổi. Đấng Christ đã nói trước khi Ngài rời bỏ thế gian, “Khi Con người ngự trong sự vinh-hiển mình mà đến với các thiên-sứ thánh, thì Ngài sẽ ngồi trên ngôi vinh hiển của Ngài. Muôn dân nhóm lại trước mặt Ngài” (Ma-thi-ơ 25:31-32).

Điều gì sẽ xảy ra khi Đấng Christ đến? Tội lỗi, sự đau khổ, và cái chết sẽ bị loại trừ. Sự bình an sẽ được thành lập trên trái đất. Khi Đấng Christ đến, Thiên Đường của Thượng Đế sẽ vui mừng!

Nhưng nó đã kéo dài 2,000 năm từ khi lời hứa đó đã lập ra. Thánh Đồ Phi-e-rơ đã nói rằng người ta sẽ hỏi rằng, “Chớ nào lời hứa về sự Chúa đến ở đâu?” (cf. 2 Phi-e-rơ 3:4).

Điều gì sai ở đây? Đã có điều gì xảy ra chưa? Không, mọi việc vẫn đúng theo biểu thời gian của Thượng Đế. Đó là cách mà Ngài muốn làm như vậy, vì thế chúng ta sẽ đến với Ngài bằng đức tin đơn giãn và nhận Ngài vào trong lòng của chúng ta như Đức Chúa Trời và Đấng Cứu Rỗi (cf. 2 Phi-e-rơ 3:8-9).

Điều gì bạn phải làm để chuẩn bị sẵn sàng khi Chúa Giê-xu trở lại? Có thể ngay tại giờ phút này sự bình an của Thượng Đế, sự vui mừng của Ngài, và tình yêu của Ngài chưa là của bạn. Sự bảo đãm về sự cứu rỗi chưa là của bạn, và bạn muốn làm chắc nó là của bạn.

Hãy ăn năn những tội lỗi của bạn. Hãy nói rằng, “Đức Chúa Trời, con lấy làm hối lỗi. Con sẵn lòng để thay đổi cách suy nghĩ vã cách sống của con, và con sẵn sàng mang cả cuộc đời của con dưới Quyền Lực của Chúa Giê-xu Christ.” Bằng đức tin hãy nhận Đấng Christ làm Đức Chúa Trời và Đấng Cứu Rỗi của bạn, rồi bạn sẽ có một mối quan hệ cá nhân với Ngài. Bạn có thể làm điều đó ngay bây giờ, hôm nay.

Trích từ Tạp Chí Quyết Định (Decision Magazine) ©1979 Liên Hiệp Billy Graham. Được dùng với sự cho phép.

Chuyển ngữ: Ngô Ngọc Di